Komunikat sadowniczy 18.08.2023 r. // Parch jabłoni, szkodniki i wybarwienie owoców

18 sierpnia 2023

W dzisiejszym komunikacie sadowniczym Łukasz Lewandowski z firmy Frusto ponownie odnosi się do parcha jabłoni oraz szkodników występujących sadach. Zwraca także uwagę na wybarwienie owoców.

Komunikat sadowniczy 18.08.2023 r. // Parch jabłoni, szkodniki i wybarwienie owoców

W przypadku parcha jabłoni, sadownicy nadal pozostają przy zabiegach zapobiegawczych. Polecane jest zastosowanie fungicydów opartych na kaptanie (np. Scab 80 WG lub Rebaate 80  WG). 
 

Szkodniki

Jeśli chodzi o szkodniki, szczególną uwagę należy zwrócić na owocówkę jabłkóweczkę oraz zwójkówki. Podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu powinno być ściśle uzależnione od lustracji pułapek feromonowych. 
Ubiegły tydzień cechował się niższymi temperaturami oraz opadami deszczu, które nie wpływały na intensyfikację lotów szkodników. Wzrost temperatury w tym tygodniu spowodował intensywniejsze loty owocówki jabłkóweczki. Sama jednak intensywność występowania szkodnika jest silnie zróżnicowana. W niektórych lokalizacjach progi zagrożenia są przekroczone i występuje konieczność wykonania zabiegu, natomiast występują również lokalizacje, w których progi zagrożenia nie są przekroczone i nie ma konieczności wykonania zabiegu. 
W przypadku zwójkówek lustrowane są intensywniejsze loty zwójki siatkóweczki oraz zwójkówki rdzaweczki. Wydłubka oczateczka kończy swoje loty. W przypadku tych szkodników zaleca się sięgnięcie po Affirm 095 SG
 

Wybarwienie owoców

Kolejnym aspektem jest wybarwianie owoców, które można poprawić dzięki zabiegom przedzbiorczym, poprzez stosowanie nawozów z dużą zawartością potasu oraz fosforu. Zabiegi powinno się rozpocząć na 6 tygodni przed planowanym okresem zbiorów dla poszczególnych odmian i powtarzać co 2 tygodnie. Należy pamiętać, aby ostatni zabieg nie został wykonany później, niż 2 tygodnie przed planowanym zbiorem. 

W przypadku odmian wrażliwych na choroby fizjologiczne powodowane niedoborem wapnia  (Szampion, Ligol, Jonagold czy Cortland), nawożenie potasowe powinniśmy ograniczyć do niezbędnego minimum i skupić się na intensywniejszym dokarmianiu fosforem (Elvita 8-45-8 + mikro). 

W przypadku odmian takich jak Gala czy Gloster szczególną uwagę powinno zwrócić się na nawożenia potasem (Elvita 3-10-45 + mikro). Uniwersalnym nawozem oferowanym do wybarwiania owoców jest Elvita Color Brix, którą rekomenduje się z zastosowaniem na 4 tygodnie przez planowanym okresem zbiorów. 
 

Dokarmianie wapniem

Ostatnim tematem poruszonym w komunikacie jest dokarmianie wapniem. Szczególną uwagę powinno się zwrócić na odmiany wrażliwe na choroby fizjologiczne powodowane niedoborem wapnia (Szampion, Ligol, Jonagold czy Cortland). Polecany jest tu mrówczan wapnia, a więc Elvita Calcio Plus, jak również wapń skompleksowany aminokwasami – Elvita Vigo.
Więcej informacji, m.in. o szkodnikach i nawożeniu, w filmie:
Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!