Preparaty mikrobiologiczne - Frusto.pl
Zarejestrowani mogą więcej!

Sortuj:

Rolnicze preparaty mikrobiologiczne

1 - 5 z 5 produktów

Rolnicze preparaty mikrobiologiczne

Preparat mikrobiologiczny - co to jest?

Preparaty mikrobiologiczne w rolnictwie stosowane są w celu przywrócenia równowagi mikrobiologicznej gleby. Najczęściej stosuje się je w okresie przedsiewnym, ale również pożniwnym. Mikroorganizmy glebowe mają bezsprzeczny wpływ na pozytywne procesy zachodzące w glebie, prowadzące do wytworzenia dobroczynnej próchnicy. Dlatego mają już zwolenników wprowadzających je do swoich upraw w celu podniesienia żyzności gleby, a w przełożeniu - na zwiększenie plonu.

Jak działają pożyteczne mikroorganizmy?

Biopreparaty bywają nazywane też użyźniaczami glebowymi, ponieważ głównym ich zadaniem jest poprawa struktury gleby oraz jej zaopatrzenie w składniki pokarmowe. Takie preparaty zawierają na przykład pożyteczne bakterie i grzyby, które w zdrowej glebie występują naturalnie, choć ich ilość może być ograniczona z różnych powodów, np. spada przy intensywnej uprawie rolniczej. Większa obecność pożytecznych mikroorganizmów to lepszy, szybszy rozkład resztek pożniwnych, lepsze wiązanie azotu z atmosfery, poprawa dostępności substancji odżywczych oraz wsparcie tworzenia gruzełkowatej struktury podłoża, a także lepsza gospodarka wodna.

Biopreparaty w ochronie roślin

Co więcej, zawarte w rolniczych preparatach mikrobiologicznych bakterie mają istotny wpływ na zmniejszenie liczby szkodliwych patogenów w glebie - to naturalni sprzymierzeńcy rolnika, o czym od dawna wiedzą prowadzący rolnictwo ekologiczne i integrowane. Doglebowe preparaty bakteryjne stosowane w rolnictwie to odmienne środki niż preparaty mikrobiologiczne do szamb i oczyszczalni, choć ich mechanizm działania oparty jest również na pożytecznym działaniu mikroorganizmów.

Liczy się systematyczność

Trzeba jednak pamiętać, że stosowanie pożytecznych organizmów, aby prowadziło do podniesienia jakości gleby, nie może być działaniem jednorazowym i przypadkowym. Takie działania wymagają kilkuletniej perspektywy i konsekwencji działania, opartej wyłącznie na produktach wysokiej jakosci - ponieważ proces tworzenia preparatów bazujących na żywych organizmach jest niezwykle precyzyjny i wymaga odpowiedniej technologii, by do klienta dotarł produkt skuteczny i, nomen omen, żywy.