Rola gleby w budowaniu plonu
Zarejestrowani mogą więcej!

Rola gleby w budowaniu plonu

19 września 2022

Zarówno w produkcji sadowniczej, jak i warzywniczej, gleba odgrywa kluczową rolę w budowaniu plonu w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Na szczęście na rynku dostępna jest coraz szersza gama produktów umożliwiających korygowanie właściwości gleby.

Rola gleby w budowaniu plonu

Decydującym elementem wpływającym na wysokość plonowania bez wątpienia pozostaje środowisko glebowe, wyrażane poziomem zawartości próchnicy, która bierze czynny udział w budowaniu żyzności gleb. Powszechnie uważa się, że optymalna zawartość próchnicy powinna wynosić ok. 3,5%, natomiast średnia zawartość w rejonach specjalizujących się w produkcji sadowniczej wynosi jedynie 1,2%.

Gleby zasobne w próchnicę cechują się zwiększoną efektywnością pobierania składników pokarmowych. Odpowiednia zawartość próchnicy pozwala na zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleby, co przekłada się na kilkukrotnie wyższą zdolność magazynowania wody. Jest to szczególnie istotne w latach z niedostateczną ilością opadów atmosferycznych. Ważną rolą próchnicy jest również wpływ na właściwości buforowe gleby, które związane są z przeciwstawianiem się zmianom odczynu gleby pod wpływem działania czynników alkalizujących lub zakwaszających. 
 

Skuteczne korygowanie właściwości gleby

Specyfika produkcji, szczególnie upraw sadowniczych, w których mamy do czynienia z trudnościami uzupełniania materii organicznej, przyczynia się do poszukiwania rozwiązań  korygujących fizyczne i chemiczne właściwości gleby. Rynek oferuje coraz szerszą grupę produktów  zawierających w swoim składzie pożyteczne mikroorganizmy, które odgrywają w tym aspekcie dużą rolę. Wybierając dane rozwiązanie, powinniśmy zwracać uwagę na skład, jak również formy oferowanych preparatów, ze względu na duże różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami w rynku.
 

Elbio Terra Ivo

Rozwiązaniem oferowanym przez Frusto jest preparat mikrobiologiczny Elbio Terra Ivo. Produkt cechuje się zawartością w składzie żywych mikroorganizmów, w tym kultur bakterii oraz drożdży, które bezpośrednio po aplikacji rozpoczną proces rozkładu materii organicznej. Natomiast na rynku spotykane są również produkty zawierające mikroorganizmy w formach przetrwalnikowych. Przy zastosowaniu mikroorganizmów w formach przetrwalnikowych, skuteczność zabiegu jest silnie uzależniona od panującej temperatury i wilgotności, a co za tym idzie – powoduje wydłużenie procesu rozpoczęcia rozkładu materii organicznej.
 

Elbio Terra Ivo – działanie

Zastosowanie Elbio Terra Ivo przyspiesza dostęp do uwolnionych składników pokarmowych. Produkt, poprzez konkurencję pokarmową, ogranicza występowanie patogenów zimujących na resztkach organicznych, bezpośrednio przekładając się na zmniejszenie presji wynikających z wiosennych infekcji parcha jabłoni. 
19 września 2022

Spis treści

Udostępnij

Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!