Rola gleby w budowaniu plonu

19 września 2022

Zarówno w produkcji sadowniczej, jak i warzywniczej, gleba odgrywa kluczową rolę w budowaniu plonu w ujęciu ilościowym oraz jakościowym. Na szczęście na rynku dostępna jest coraz szersza gama produktów umożliwiających korygowanie właściwości gleby.

Decydującym elementem wpływającym na wysokość plonowania bez wątpienia pozostaje środowisko glebowe, wyrażane poziomem zawartości próchnicy, która bierze czynny udział w budowaniu żyzności gleb. Powszechnie uważa się, że optymalna zawartość próchnicy powinna wynosić ok. 3,5%, natomiast średnia zawartość w rejonach specjalizujących się w produkcji sadowniczej wynosi jedynie 1,2%.

Gleby zasobne w próchnicę cechują się zwiększoną efektywnością pobierania składników pokarmowych. Odpowiednia zawartość próchnicy pozwala na zwiększenie pojemności sorpcyjnej gleby, co przekłada się na kilkukrotnie wyższą zdolność magazynowania wody. Jest to szczególnie istotne w latach z niedostateczną ilością opadów atmosferycznych. Ważną rolą próchnicy jest również wpływ na właściwości buforowe gleby, które związane są z przeciwstawianiem się zmianom odczynu gleby pod wpływem działania czynników alkalizujących lub zakwaszających. 
 

Skuteczne korygowanie właściwości gleby

Specyfika produkcji, szczególnie upraw sadowniczych, w których mamy do czynienia z trudnościami uzupełniania materii organicznej, przyczynia się do poszukiwania rozwiązań  korygujących fizyczne i chemiczne właściwości gleby. Rynek oferuje coraz szerszą grupę produktów  zawierających w swoim składzie pożyteczne mikroorganizmy, które odgrywają w tym aspekcie dużą rolę. Wybierając dane rozwiązanie, powinniśmy zwracać uwagę na skład, jak również formy oferowanych preparatów, ze względu na duże różnice pomiędzy poszczególnymi ofertami w rynku.
 

Elbio Terra Ivo

Rozwiązaniem oferowanym przez Frusto jest preparat mikrobiologiczny Elbio Terra Ivo. Produkt cechuje się zawartością w składzie żywych mikroorganizmów, w tym kultur bakterii oraz drożdży, które bezpośrednio po aplikacji rozpoczną proces rozkładu materii organicznej. Natomiast na rynku spotykane są również produkty zawierające mikroorganizmy w formach przetrwalnikowych. Przy zastosowaniu mikroorganizmów w formach przetrwalnikowych, skuteczność zabiegu jest silnie uzależniona od panującej temperatury i wilgotności, a co za tym idzie – powoduje wydłużenie procesu rozpoczęcia rozkładu materii organicznej.
 

Elbio Terra Ivo – działanie

Zastosowanie Elbio Terra Ivo przyspiesza dostęp do uwolnionych składników pokarmowych. Produkt, poprzez konkurencję pokarmową, ogranicza występowanie patogenów zimujących na resztkach organicznych, bezpośrednio przekładając się na zmniejszenie presji wynikających z wiosennych infekcji parcha jabłoni. 
19 września 2022

Spis treści

Udostępnij

Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!