Nowy ditianon w produkcie Carvety w ofercie Frusto

24 marca 2023

Ditianon, obok kaptanu, to jedna z dwóch najważniejszych substancji zapewniająca bardzo dobrą ochronę zapobiegawczą sadów przed parchem wymienianym w czołówce najgroźniejszych patogenów w uprawie jabłoni i gruszy.

Nowy ditianon w produkcie Carvety w ofercie Frusto

Ditianon, obok kaptanu, to jedna z dwóch najważniejszych substancji zapewniająca bardzo dobrą ochronę zapobiegawczą sadów przed parchem wymienianym w czołówce najgroźniejszych patogenów w uprawie jabłoni i gruszy. Dzięki możliwości tworzenia na bazie ditianonu mieszanin zbiornikowych z szeroką grupą środków ochrony (fungicydy i insektycydy), możliwa jest jednoczesna walka z parchem i mączniakiem (a także szkodnikami) w sadach jabłoniowych oraz walka z parchem i chorobami bakteryjnymi (mieszaniny ditianonu i fungicydów/nawozów miedziowych) w sadach gruszowych. 

Planując zabezpieczenia drzew jabłoni i gruszy przed parchem i mączniakiem, priorytetem powinny być zdrowe owoce, spełniające wymagania współczesnego rynku, czyli  z minimalną ilością i poziomami pozostałości ŚOR. Aby takie uzyskać, w walce z chorobami najważniejsze są systematyczne zabiegi zapobiegawcze, realizowane od wczesnej wiosny.

W pierwszych kilku/kilkunastu tygodniach wegetacji konieczne jest sprzężenie zabiegów na parcha (tych opartych na ditianonie) i na mączniaka (choroby bakteryjne), czyli prowadzenie równorzędnej walki z tymi patogenami.
Ditianon wiosną ma najlepsze parametry pod względem odporności na zmywanie niż kaptan. Oporność na zmycie wynosi do 30 mm opadu (dla porównania: kaptan zostaje zmyty po wystąpieniu 20-25 mm spokojnego deszczu, a 16 mm – burzowego).

Faza pękania pąków/mysie uszko – to okres  pierwszych  zabiegów profilaktycznych tylko na parcha, z wykorzystaniem zapobiegawczo najpierw preparatów miedziowych solo, np. Elvita Miedź 380 SC, Elvita Prevent (te dodatkowo ograniczają choroby kory i drewna oraz bakteryjne). Jeśli jednak odnotowane są pierwsze wysiewy zarodników workowych parcha, wówczas do ochrony włączamy dodatkowo ditianon. Najpierw aplikujemy go w mieszaninie z  produktem miedziowym, a potem, w sadach jabłoni – z tymi na mączniaka.

Faza mysie ucho/zielony pąk – w tej fazie rozwojowej drzew, jako komponent dla ditianonu,  na pierwsze zabiegi na mączniaka zalecane są produkty siarkowe, np. Elvita Eskar (S) + Carvety. W praktyce wykonuje się 2-3 aplikacje co 7 dni zapobiegawczo, aby pokryć pojawiające się kolejne nowe tkanki.

Faza  różowy pąk/kwitnienie – w praktyce stosowane są np. mieszaniny zbiornikowe na parcha i mączniaka – diatianonu z fungicydem na mączniaka. O wyborze jednej z tych opcji powinno decydować zagrożenie ze strony parcha oraz ocena czy wystarczą tylko działania zapobiegawcze, czy niezbędne są interwencyjne.
24 marca 2023

Spis treści

Udostępnij

Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!