Nawożenie azotem w sadach: kluczowy składnik dla kwitnących drzew i obfitych zbiorów

07 lutego 2024

Sadownictwo to dziedzina, która od zawsze ma kluczowe znaczenie dla rolnictwa. Aby zapewnić zdrowe i obfite zbiory owoców, konieczne jest zrozumienie i odpowiednie zastosowanie nawożenia azotem. Azot jest jednym z najważniejszych składników odżywczych dla roślin, ponieważ wpływa na ich wzrost, kwitnienie i plonowanie.

Nawożenie azotem w sadach: kluczowy składnik dla kwitnących drzew i obfitych zbiorów

Co daje azot w glebie?

Nawożenie azotem odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego wzrostu i obfitych zbiorów w sadach. Azot jest jednym z trzech głównych składników odżywczych niezbędnych dla roślin, obok fosforu i potasu. Odpowiada za syntezę białek, enzymów i innych związków organicznych niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Ponadto, azot wpływa na podział komórek, tworzenie nowych tkanek, a także na metabolizm fotosyntetyczny.
 

Wpływ nawożenia azotem w sadach

Sadownicy muszą zrozumieć potrzeby azotowe swoich drzew owocowych i dostosować nawożenie w zależności od gatunku i wieku drzew oraz warunków glebowych. Niewłaściwa zawartość azotu w glebie może prowadzić do niedoborów lub nadmiaru tego składnika, co z kolei negatywnie wpływa na wzrost, kwitnienie i plonowanie drzew.
 

Formy azotu w glebie sadowniczej

Azot w glebie sadowniczej występuje w różnych formach, które różnią się dostępnością dla drzew. Najważniejsze formy azotu to azot amonowy (NH4+) i azot azotanowy (NO3-). Jakie zachodzą przemiany azotu w glebie? Azot amonowy jest bardziej dostępny dla drzew, także bardziej podatny na wymywanie z gleby. Azot azotanowy jest mniej dostępny, ale mniej podatny na wymywanie.

Oprócz tych dwóch głównych form, azot występuje również w postaci organicznej, związany z materią organiczną w glebie. Azot organiczny jest stopniowo uwalniany i dostępny dla roślin, w wyniku procesów rozkładu materii organicznej.

Ważne, aby sadownik miał świadomość różnych form azotu w glebie i dostosował nawożenie do potrzeb drzew.
 

Azot mineralny w glebie – objawy niedoboru tego pierwiastka w drzewach sadowniczych

Niedobór azotu w drzewach sadowniczych może prowadzić do wielu negatywnych skutków dla ich wzrostu i plonowania. Objawy niedoboru azotu mogą być różne w zależności od gatunku drzewa, ale istnieją pewne powszechne symptomy, na które należy zwrócić uwagę.

Jednym z najbardziej widocznych objawów niedoboru azotu jest żółknięcie liści, począwszy od tych starszych. Liście mogą również być mniejsze niż zwykle, a rozwój pąków kwiatowych może być ograniczony. Drzewa może cechować słabszy wzrost, a ich pędy mogą być cienkie i łamliwe.

W przypadku wystąpienia tych objawów, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego nawożenia azotem, aby zrekompensować niedobór i przywrócić zdrowy wzrost i plonowanie drzew.
 

Optymalna zawartość azotu w glebie i jego rola w kwitnieniu i plonowaniu


Azot odgrywa kluczową rolę w procesie kwitnienia i plonowaniu drzew sadowniczych. Wpływa na rozwój pąków kwiatowych, jakość kwitnienia i tworzenie owoców.

Azot jest konieczny do syntezy białek, które są niezbędne do budowy komórek roślinnych. Bez odpowiedniego poziomu azotu, rośliny nie będą w stanie wytworzyć wystarczającej ilości enzymów i innych związków, potrzebnych do rozwoju pąków kwiatowych.

Dodatkowo, azot wpływa na jakość kwitnienia, kontrolując produkcję hormonów, które regulują procesy rozwoju kwiatów. Odpowiednia zawartość azotu w glebie może zapewnić bogate i długotrwałe kwitnienie drzew sadowniczych.

Wreszcie, azot jest kluczowy dla tworzenia owoców. Jest potrzebny do syntezy cukrów i innych związków organicznych, które są magazynowane w owocach. Odpowiednie nawożenie azotem może zapewnić większą liczbę i lepszą jakość owoców.
 

Tradycyjne źródła azotu w sadach

Tradycyjnie, azot w sadach dostarczany był głównie za pomocą nawozów mineralnych, takich jak saletra amonowa, mocznik, czy saletra wapniowa. Nawozy te zawierają azot w formie azotanowej lub amonowej, które są łatwo przyswajalne dla roślin.

Nawożenie azotem powinno być przeprowadzane w odpowiednich ilościach i w odpowiednim czasie, zgodnie z potrzebami drzew i stanem gleby. Jeśli jest za dużo azotu w glebie, może to prowadzić do nadmiernego wzrostu roślin, osłabienia struktury drzewa i ograniczenia plonowania.
 

Alternatywne źródła azotu w zrównoważonym zarządzaniu sadami

W dzisiejszych czasach, w związku z coraz większą świadomością ekologiczną i poszukiwaniem zrównoważonych praktyk rolniczych, pojawiają się również alternatywne źródła azotu w zarządzaniu sadami.

Jednym z takich źródeł jest kompost organiczny. Kompost jest bogaty w azot organiczny, stopniowo uwalniany i dostępny dla roślin. Jego stosowanie może poprawić jakość gleby, zwiększyć jej zdolność do zatrzymywania wody i składników odżywczych, a także dostarczyć niezbędne składniki odżywcze dla drzew.

Innym alternatywnym źródłem pozyskiwania azotu jest stosowanie biopreparatów zawierających mikroorganizmy udostępniające azot roślinom.
 

Nawożenie sadów preparatem mikrobiologicznym Elbio FeN

Doskonałym przykładem produktu mikrobiologicznego jest Elbio FeN mający w składzie żywe bakterie Pseudomonas, szczep FeN, które już 24 godziny po aplikacji rozpoczynają udostępnianie azotu roślinom. Pracują głównie w strefie przykorzennej. Bakterie azotowe, do których należy Pseudomonas, szczep FeN, mają zdolność wiązania azotu atmosferycznego i pozyskiwania go z zasobów glebowych oraz przekształcania w formy dostępne dla roślin. Elbio FeN daje więc nowe możliwości w naturalnym dostarczaniu dodatkowych ilości azotu roślinom uprawnym.

Mikroorganizmy z produktu Elbio FeN wyjątkowo dobrze radzą sobie w polskich warunkach, funkcjonują w przedziale pH 5-9, a także tolerują szeroki zakres temperatur (4-35ºC). Te specjalnie wyselekcjonowane i niezwykle wydajne bakterie azotowe doskonale wpisują się w momenty intensywnego zapotrzebowania roślin na azot w glebie. Ponadto, działają na rozwój roślin i innych bakterii azotowych oraz zwiększają odporność roślin na niektóre patogeny chorobotwórcze.

Elbio FeN to bezpieczny dla środowiska produkt pochodzenia naturalnego. Udostępnianie nowych sposobów pobierania azotu to alternatywa dla ograniczeń nawozowych związanych z limitami w stosowaniu azotu, która jednocześnie pozwala na zwiększenie możliwości plonotwórczych.

Preparat Elbio FeN oraz inne nawozy i środki ochrony roślin kupisz w naszym sklepie z nawozami. W razie pytań dotyczących asortymentu, zachęcamy do kontaktu.
 

Podsumowanie: maksymalizacja plonów w sadach dzięki odpowiedniemu nawożeniu azotem

Nawożenie azotem odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu zdrowego wzrostu, kwitnienia i plonowania drzew w sadach. Azot jest niezbędnym składnikiem odżywczym dla roślin, wpływającym na syntezę białek, enzymów i innych związków niezbędnych do rozwoju roślin.

Poznanie i zrozumienie różnych form azotu w glebie, objawów niedoboru azotu oraz roli azotu w kwitnieniu i plonowaniu drzew sadowniczych jest kluczowe dla skutecznego nawożenia. Tradycyjne źródła azotu, takie jak nawozy mineralne, nadal są popularne, ale coraz większego znaczenia nabierają również alternatywne źródła azotu, takie jak kompost organiczny, czy biopreparaty z bakteriami azotowymi.

Przestrzeganie najlepszych praktyk nawożenia, monitorowanie poziomu azotu w glebie i zarządzanie nim są niezbędne do utrzymania zdrowego wzrostu i obfitych zbiorów w sadach. Nawożenie azotem jest nieodłącznym elementem zrównoważonego zarządzania sadami i może przyczynić się do maksymalizacji plonów.
Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!