Elplon Sulfer – ekologiczny nawóz idealny dla uprawy truskawki

18 grudnia 2023

Jak prawidłowo wykonać nawożenie truskawek? Przed założeniem plantacji truskawek dawki nawozów mineralnych powinno się ustalić na podstawie wyników analizy zasobności gleby. Jeśli jednak przed jej założeniem nie przygotowano pola zgodnie z przyjętymi zaleceniami, wówczas najczęściej obserwujemy słabszy wzrost i owocowanie roślin, a także czasami można już zaobserwować symptomy świadczące o niedoborach składników pokarmowych gleby.

Elplon Sulfer – ekologiczny nawóz idealny dla uprawy truskawki

Dlatego lepiej jest zrobić analizę gleby, jeśli nie zrobiono tego przed sadzeniem truskawek, to przynajmniej powinno się to zaplanować po pierwszym roku eksploatacji plantacji. Mając wyniki analizy gleby, można precyzyjnie zaopatrzyć glebę tylko w te składniki, które są na deficytowym poziomie, jest to na pewno tańsze rozwiązanie niż „intuicyjne” nawożenie truskawek wiosną. Planując program nawożenia wskazane jest uwzględnienie dodatkowo takich elementów jak: rodzaj gleby, dostępność wody, wiek plantacji a także odmiany.
 

Jaki nawóz pod truskawki wiosną? Zasobny w potas

Jednym z ważniejszych makroskładników, który jest pobierany w największym stopniu przez rośliny sadownicze, jest potas. Odgrywa on ważną rolę w gospodarce wodnej roślin, wpływa korzystnie na pobieranie innych składników mineralnych z gleby, a także na pełne wyrastanie owoców w czasie ich dojrzewania. Jest to jednak pierwiastek ruchomy, dość łatwo wypłukiwany z gleby (szczególnie na glebach przepuszczalnych, bardzo lekkich i zwłaszcza przy regularnym deszczowaniu).
W sytuacji stwierdzenia deficytu potasu konieczne jest więc jego uzupełnienie do optymalnego poziomu – należy wtedy zastosować potasowy nawóz pod truskawki. O wystąpieniu objawów niedoboru świadczą czerwonobrunatne brzegi starszych liści, przy czym przebarwienia mogą obejmować coraz większą powierzchnię blaszki liścia. Skrajne niedobory potasu prowadzą już do zamierania całych liści liści. Obserwuje się także drobnienie liści, a rośliny zawiązują mniej pąków kwiatowych na kolejny sezon. Plon jest znacznie zredukowany, jakość pogorszona i spada wytrzymałość roślin na niskie temperatury.
 

Nawożenie truskawek – zwróć uwagę na stosunek potasu do magnezu

Przy ocenie wyników analizy gleby trzeba także zwrócić uwagę na stosunek potasu do magnezu, który powinien wynieść 3,5. W przypadku kiedy jest on zbyt niski, czyli poniżej tej wartości, potas jest blokowany przez magnez i dochodzi wówczas do zachwiania całej gospodarki wodnej roślin. Podobnie dzieje się, gdy stosunek potasu do magnezu jest wyższy np. od 6,0. Wówczas potas blokuje magnez, który z kolei jest niezbędnym budulcem chlorofilu.
Wysoka i bardzo wysoka wartość stosunku K/Mg decyduje o potrzebie nawożenia truskawek magnezem nawet wtedy, gdy zawartość Mg w glebie jest w zakresie wysokim. Zalecane dawki MgO przy bardzo wysokim stosunku powinny być takie, jak przy niskiej zawartości Mg w glebie, a więc maksymalne. Jednocześnie należy zaniechać nawożenia potasem. Jeśli jednak będzie potrzeba zastosowania wysokich dawek potasu, to powinniśmy uwzględnić dodatkowe nawożenie magnezem.
 

Jaki nawóz pod truskawki przed sadzeniem? Zadbaj o prawidłowy poziom magnezu w glebie

Kolejny ważny dla roślin makroskładnik to właśnie magnez, potocznie nazywany pierwiastkiem życia. Jest niezbędny do wytwarzania chlorofilu, a bez niego nie ma fotosyntezy. Dlatego kontrolowanie poziomu tego składnika jest niezwykle istotne. Niedobór Mg nasila się w okresie wiosennych chłodów i suszy, jest ponadto szybko wymywany wgłęb profilu glebowego, głównie na glebach lekkich. Z kolei wysokie zawartości magnezu w glebie w praktyce rzadko mają negatywny wpływ na wzrost i plonowanie roślin.
Jednak przy bardzo wysokiej zawartości Mg w glebie może dojść do ograniczenia pobierania wapnia, co z kolei źle wpływa na jędrność owoców. Jeśli jednak w glebie jest zbyt niski poziom magnezu, trzeba zwracać uwagę na zasobność gleby w potas, gdyż jak wcześniej podano, jego wysoka zawartość w glebie dodatkowo obniża przyswajalność magnezu (a także i wapnia), co może być dodatkowym czynnikiem zaostrzającym braki Mg. Objawy niedoboru magnezu na truskawce są to nekrozy/przebarwienia między nerwami na blaszkach liściowych, chociaż przy silnym deficycie magnezu mogą one wystąpić na całej powierzchni blaszki liściowej. Prawidłowe nawożenie truskawek na wiosnę to proces, który powinien uwzględniać wszystkie te aspekty.
 

Nawóz pod truskawki na wiosnę? Sięgnij po Elplon Sulfer

Jednym z nawozów pod truskawkę wiosną może być np. Elplon Sulfer. Jest to mineralny nawóz z Polihalitu, naturalnie występującego minerału, wydobywanego z warstwy skał polihalitowych. Polihalit jest naturalnym źródłem makroskładników: potasu, wapnia, magnezu i siarki. Nawóz ten może więc uzupełnić niedobory tych kilku ważnych makroelementów, które występują w proporcjach: 12% tlenku potasu K2O rozpuszczalnego w wodzie, 42% tlenku siarki SO3, 5,5% tlenku magnezu MgO, 6,5% tlenku sodu Na2O i 19% tlenku wapnia CaO. Ten nawóz pod truskawki wymaga wymieszania z glebą. Potas, który obok siarki dominuje w nawozie Elplon Sulfer, jest rozpuszczalny w 100%, a proces jego dostępności jest w wydłużonym czasie.
Ponadto, minerał polihalitowy charakteryzuje się tym, że ilość chlorków w tym nawozie jest obniżona, dlatego może być wykorzystany w nawożeniu roślin wrażliwych na chlorki, co dotyczy między innymi truskawek, a także większości roślin warzywniczych czy rolniczych.
 

Nawożenie truskawek przed sadzeniem – nawozy siarkowe

Siarka to kolejny ważny składnik nawozu, odgrywa kluczową rolę w przypadku odżywiania każdego gatunku roślin, a najważniejsze funkcje siarki w roślinie wynikają z obecności tego składnika w aminokwasach siarkowych (cystynie, cysteinie i metioninie czy lizynie). Odgrywają one ważną rolę w produkcji białek i są prekursorami innych ważnych związków występujących w roślinie. Dodatkowo, siarkowy nawóz pod truskawki zwiększa przyswajalność azotu, co nie tylko korzystnie wpływa na plon, ale także zmniejsza ryzyko wymywania azotanów. Synergia azotu i siarki ma kluczowe znaczenie w kształtowaniu plonu oraz zwiększa zawartość białka, tłuszczu i glukozynolanów w roślinie, a są to związki pełniące ważną rolę w zwiększaniu odporności roślin na stres np. taki wywołany działaniem czynników środowiskowych.
 

Prawidłowe nawożenie truskawek – Elplon Sulfer w trosce o zdrowe plony

Elplon Sulfer uwalnia siarkę do 50 dni po aplikacji, a więc dłużej niż inne nawozy np. te oparte na siarczanie amonu, co daje większą pewność, że trafimy na okres największego zapotrzebowania roślin na siarkę, więc będzie ona wykorzystana bardziej efektywnie. Niedobór siarki doprowadza do zahamowania wzrostu części nadziemnych roślin, charakterystycznym objawem na roślinach są jasnozielone najmłodsze liście, a rośliny są bardziej podatne na stresy.
Jednak dostarczenie dodatkowe siarki z nawozem wiąże się najczęściej z zakwaszeniem gleby, co w sytuacji stwierdzenia zbyt wysokiego pH gleby na plantacji może być korzystnym czynnikiem, ale z drugiej strony, nadmierne zakwaszenie gleby może wpłynąć negatywnie na przyswajalność niektórych składników pokarmowych. A to może już odbić się niekorzystnie na wielkości i jakości plonu. I w tym drugim przypadku ważne jest, że Elplon Sulfer ma w swoim składzie także wapń i magnez, dzięki czemu jony siarkowe są równoważone przez jony wapniowe i magnezowe, dzięki czemu nawożenie truskawek nawozem Elplon Sulfer nie burzy tego właściwego pH gleby.
 

Elplon Sulfer – idealny nawóz pod truskawki

Elplon Sulfer jest dobrym rozwiązaniem dostarczenia roślinom podstawowych plonotwórczych pierwiastków, takich jak: siarka, potas, magnez i wapń. Dodatkowo, dzięki unikalnej proporcji składników nie powoduje zakwaszenia i zasolenia gleby. Nawóz ten jest szczególnie zalecany dla roślin preferujących niski poziom chlorków w glebie.
Dawkę nawozu pod truskawki na wiosnę możemy uzależnić od wyników analizy gleby lub od dawki potasu, którą podaje się wiosną standardowo corocznie najczęściej w ilości około 40 kg/ha, a więc dawka Elplonu Sulfer wiosną może wynieść nieco ponad 300 kg/ha.
Nawóz Elplon Sulfer oraz inne nawozy sadownicze i środki ochrony roślin dostępne są w naszym sklepie z nawozami. W razie pytań dotyczących oferty, zapraszamy do kontaktu.
Opinie

Przeczytałeś artykuł?

Podziel się opinią jako pierwszy!