Frusto - Dostawa i płatność

Dostawa i płatnosć

§1

[TERMINY I SPOSOBY PŁATNOŚCI]

 

1. Sprzedawca udostępnia następujące formy płatności za zamówienie:

a. przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedającego z terminem płatności wskazanym na fakturze VAT.

2. Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie wskazanym na fakturze VAT przesyłanej na adres e-mail Klienta.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta, Sprzedający dokonuje zwrotu na ten sam instrument płatniczy, za pomocą którego Klient dokonał płatności.

4. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są poprzez ich wysyłanie na adres e-mail Klienta.

5. Klient akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur VAT. Akceptację tą można cofnąć w drodze pisemnego zgłoszenia.

 

§2

[SPOSOBY I KOSZTY DOSTAWY]

 

1. Klient ponosi koszty dostawy zamówionych produktów do miejsca przeznaczenia.

2. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są wliczone w cenę zamówionych produktów.

3. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy produktów:

a. przesyłką na wskazany adres dostawy,

b. odbiór osobisty.

4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych od zaksięgowania zapłaty za zamówiony towar na koncie Sprzedawcy albo określoną w szczegółach zamówienia dni roboczych od dnia złożenia zamówienia w przypadku wyboru płatności odroczonej.

5. W przypadku niedoręczenia przesyłki do Klienta, wskutek okoliczności nieleżących po stronie Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy oraz ponownej wysyłki towarów do Klienta.