Radipak - sposób na przygotowanie rozsady

Radipak - sposób na przygotowanie rozsady
W uprawie warzyw, jednym z kluczowych elementów warunkujących powodzenie uprawy, a tym samym opłacalność produkcji, jest zdolność do dobrego pobrania i wykorzystania wody oraz składników pokarmowych z gleby.

Czytaj więcej...


Elplon – bo liczy się efekt działania

Elplon – bo liczy się efekt działania
Szybkość i efektywność działania – te dwie cechy wyróżniają nawozy linii Elplon spośród podobnych dostępnych na rynku. Dzięki odpowiedniej formie składników pokarmowych, stanowią idealne rozwiązanie do upraw ogrodniczych – zarówno warzyw, drzew owocowych, jak i upraw jagodowych.

Czytaj więcej...


Elvita Humus

Elvita Humus
Większość warzyw wymaga gleb o wysokiej zawartości próchnicy, przepuszczalnych, żyznych, o wysokiej jakości oraz szybko się nagrzewających. Są to elementy szczególnie istotne we wczesnych fazach rozwojowych. Wówczas młode rośliny wykazują największą wrażliwość na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe.

Czytaj więcej...


Siarczan potasu – sposób na udane plony

Siarczan potasu – sposób na udane plony
Uzyskanie satysfakcjonującego plonu uzależnione jest od wielu czynników. Jednym z nich jest nawożenie – zgodne z wymaganiami uprawianej rośliny, jej fazy rozwojowej oraz zasobności gleby, stanowi klucz do osiągnięcia sukcesu.

Czytaj więcej...


Fosfor i potas wspomagają rozwój

Fosfor i potas wspomagają rozwój
W zależności od fazy rozwojowej, rośliny wykazują zróżnicowane zapotrzebowanie na poszczególne składniki pokarmowe. Druga część sezonu wegetacyjnego to przede wszystkim konieczność właściwego odżywienia roślin uprawnych w fosfor (P) oraz potas (K).

Czytaj więcej...


Poprawa zdolności przechowalniczych

Poprawa zdolności przechowalniczych
Kłopoty ze zrównoważonym zaopatrzeniem we wszystkie składniki pokarmowe są najczęstszą przyczyną obniżenia jakości produkowanych warzyw. Błędy w nawożeniu prowadzą do powstania chorób fizjologicznych, a co za tym idzie, wymiernych strat w uzyskiwanym plonie. Ograniczają także możliwości przechowywania produktów i utrzymania w dłuższym okresie ich przydatności do spożycia.

Czytaj więcej...


ViBox Warzywa – odżywienie i ochrona pod kontrolą

ViBox Warzywa – odżywienie i ochrona pod kontrolą
Warzywa polowe narażone są szczególnie na wahania temperatury, wilgotności (susza, nadmierne opady), występowanie chorób i szkodników. Wszystkie te czynniki wpływają niekorzystnie na rozwój roślin. Istnieje zatem konieczność ich ochrony przed negatywnymi skutkami stresu i wsparcia w procesach regeneracji. Zapewni to nowa technologia marki Elvita – ViBox Warzywa.

Czytaj więcej...


Mikroelementy ważne dla kapustnych i korzeniowych

Mikroelementy ważne dla kapustnych i korzeniowych
Chociaż mikroelementy występują w roślinie w bardzo małych ilościach, to mają duży wpływ na procesy fizjologiczne, uczestniczą także w wielu przemianach metabolicznych. Proponujemy innowacyjne rozwiązanie do stosowania dolistnego, pozwalające na uniknięcie lub zniwelowanie niedoborów mikroskładników w uprawie warzyw kapustnych i korzeniowych, a co za tym idzie – na uzyskanie wysokich plonów.

Czytaj więcej...


Warunki stresowe w uprawie warzyw

Warunki stresowe w uprawie warzyw
Warzywa uprawiane w polu są narażone na stres związany m.in. z pogodą. Ostatnie lata to dynamiczny wzrost użycia produktów zabezpieczających rośliny przed stresem „od wewnątrz”.

Czytaj więcej...


Niedobór fosforu obniża plon

Niedobór fosforu obniża plon
Fosfor jest jednym z ważniejszych składników pokarmowych. Pełni kluczową rolę w prawidłowym funkcjonowaniu roślin. Decyduje o ilości oraz jakości plonu.

Czytaj więcej...


Znaczenie boru i cynku w uprawie warzyw

Znaczenie boru i cynku w uprawie warzyw
Osiągnięcie wysokiego plonu bardzo dobrej jakości w uprawie warzyw jest sprawą nadrzędną. Ważna jest nie tylko świeża masa produktu czy też jego liczba, ale również uzyskanie tzw. plonu handlowego, który spełnia określone wymagania jakościowe. Spośród wielu czynników wpływających na jakość i wielkość plonu kluczową rolę odgrywa natomiast optymalne odżywienie roślin w składniki pokarmowe.

Czytaj więcej...


Elplon wapno granulowane z mikroskładnikami

Elplon wapno granulowane z mikroskładnikami
Mimo znaczącego postępu innowacyjności, jaki obserwujemy w polskim rolnictwie, wapnowanie gleb pozostaje nadal na zbyt niskim poziomie. Skutkiem zaniechania tego istotnego zabiegu agrotechnicznego jest natomiast brak możliwości efektywnego prowadzenia wysokojakościowej produkcji polowej.

Czytaj więcej...


Elvita Promes – sukces w uprawie

Elvita Promes – sukces w uprawie
Silny, zdrowy system korzeniowy roślin uprawnych oraz ich dobry start i intensywny wzrost w pierwszych fazach rozwojowych to podstawa do osiągnięcia właściwego potencjału plonowania.

Czytaj więcej...


Szkolenia trwają!

Szkolenia trwają!

Tym razem, wspólnie z przedstawicielami firm Syngenta Polska Sp. z o. o., BASF, Bayer CropScience oraz Agroliedmann Sp. z o. o., odwiedziliśmy Radziejów w woj. kujawsko-pomorskim.

Czytaj więcej...


Szkoleń ciąg dalszy!

Szkoleń ciąg dalszy!
26 stycznia 2017 roku w Wieńcu (pow. włocławski) odbyło się kolejne szkolenie dla plantatorów.

Czytaj więcej...


RadiPak - szybki start dla rozsad

RadiPak - szybki start dla rozsad
Warunkiem uzyskania wysokich plonów są odpowiednio ukształtowane rośliny. Najważniejszy jest dobrze rozbudowany system korzeniowy, bo to od niego zależy właściwe pobranie składników pokarmowych i ciągły dostęp do wody, zapewniające odpowiedni wzrost i plonowanie. 

Czytaj więcej...


Elvita Humus - skutecznie poprawia jakość podłoża

Elvita Humus - skutecznie poprawia jakość podłoża
Badania unijnych ekspertów dowodzą, że aż 89 proc. polskich gleb jest słabej jakości – zawierają średnio tylko 1,25 proc. próchnicy. Według oceny Komisji Europejskiej zawartość w glebie próchnicy poniżej 1,75 proc. w naszym rejonie jest pierwszym krokiem do degradacji gleb oraz ich pustynnienia, a uzyskane na nich plony nie będą satysfakcjonujące dla producentów rolnych.

Czytaj więcej...


O nawożeniu i biostymulacji z producentami warzyw

O nawożeniu i biostymulacji z producentami warzyw

W styczniu zorganizowaliśmy dla naszych Klientów dwa spotkania o tematyce związanej z nawożeniem i biostymulacją upraw warzywnych. Jedno z nich odbyło się w Krobi (woj. wielkopolskie) i ukierunkowane było na uprawy kapustne, drugie w Unisławiu (woj. kujawsko-pomorskie), w większej mierze poświęcone zostało uprawom pomidora, cebuli, a także warzyw kapustnych.

Czytaj więcej...


Znaczenie chloru w uprawie warzyw

Znaczenie chloru w uprawie warzyw

Założeniem każdej technologii produkcji warzywniczej jest przede wszystkim uzyskanie najwyższego plonu o doskonałej jakości, przy rozsądnych kosztach. Podejmowanie właściwych decyzji wpływa na finalną ocenę sezonu, wynikającą ze sprzedaży wyprodukowanego plonu.

Jednym z najważniejszych czynników, decydujących o ostatecznym koszcie i zysku z uprawy, jest nawożenie.

Czytaj więcej...


Podsumowujemy doświadczenia w marchwi

Podsumowujemy doświadczenia w marchwi

Dzięki prowadzonym pracom udało się wyłonić skuteczne metody ochrony i nawożenia.
Pierwsze dostępne dane wskazują, że plon może osiągnąć nawet 120 t/ha.

Czytaj więcej...


Marchew – budowa masy korzenia

Marchew – budowa masy korzenia

Trwa zbiór marchwi na świeży rynek i sprzedaż bieżącą. Natomiast marchew uprawiana z przeznaczeniem do wykorzystania w przemyśle i do przechowywania jest w fazie budowania masy i plonu. Na tym etapie wegetacji można zastosować intensywne nawożenie dolistne potasem oraz mikroelementami: borem (B), miedzią (Cu), cynkiem (Zn) i manganem (Mn). Stosowanie azotu natomiast może spowodować akumulację azotanów i azotynów w warzywach.

Czytaj więcej...


Choroby bakteryjne w kapustnych

Choroby bakteryjne w kapustnych

Wielodniowe opady, które wystąpiły w wielu miejscach w Polsce, a po nich wysokie temperatury, stworzyły warunki sprzyjające rozwojowi chorób bakteryjnych. Lustracja wielu plantacji kapustnych wykazała, że skala porażenia jest bardzo duża, zwłaszcza w przypadku upraw brokułów, które już nadają się do wycinania lub będą gotowe do zbioru za kilka dni, a to oznacza, że jest już za późno na zabieg ochronny.

Czytaj więcej...


Pomidory potrzebują dużo wapnia i potasu

Pomidory potrzebują dużo wapnia i potasu

Po przekwitnięciu pomidorów rozpoczyna się okres intensywnej budowy plonu, w którym bardzo ważne jest zasilenie roślin w potas i wapń. Wskazane jest naprzemienne stosowanie wapnia w dawce 45 g Ca/kg spodziewanego plonu owoców (zapobieganie suchej zgniliźnie wierzchołkowej) i potasu, którego zapotrzebowanie szacuje się na 79 g K/kg plonu.

Czytaj więcej...


Zapowiadają się dobre plony buraka ćwikłowego

Zapowiadają się dobre plony buraka ćwikłowego

Według wstępnych szacunków, opublikowanych przez GUS, zbiory warzyw wyniosą w tym roku 4,4 mln ton, czyli będą wyższe o 16 proc. od ubiegłorocznych. O 16 proc. ma być też w 2016 roku wyższy zbiór buraków ćwikłowych, obliczany na 345 tys. ton.

Czytaj więcej...


Alternarioza naci marchwi

Alternarioza naci marchwi

Najbliższe dni to najlepszy termin na zapobieganie alternariozie w marchwi, wywoływanej przez grzyby Alternaria dauci. Stacje meteo w okolicach Włocławka i Radziejowa pokazują warunki sprzyjające rozwojowi tej choroby grzybowej – masowe porażenie roślin następuje po kilkudniowych okresach ciepłej i deszczowej pogody.

Czytaj więcej...


Szkodniki bardzo mocno atakują kapustne

Szkodniki bardzo mocno atakują kapustne

Ten rok na pewno zapisze się w pamięci plantatorów jako wyjątkowo ciężki, jeśli chodzi o walkę ze szkodnikami kapustnych. Śmietka kapuściana nie reaguje na substancję, która powinna ją zwalczać, tylko dalej żeruje. Pan Mariusz z okolic Bruków Unisławskich (pow. chełmiński, woj. kujawsko-pomorskie) przeprowadził – jak zapewnia – już kilka zabiegów, a śmietka i tak dostała się do róż brokułów (fot. 1 i 2). Przypominamy, że jedynym preparatem zarejestrowanym do zwalczania śmietki w uprawach brokułów i kalafiorów jest Proteus 110 OD w dawce 0,75 l/ha.

Czytaj więcej...


Pogoda sprzyja Stemphylium w cebuli

Pogoda sprzyja Stemphylium w cebuli

Dane rejestrowane w ostatnich dniach w naszych stacjach wskazują na warunki sprzyjające rozwojowi grzybów z rodzaju Stemphylium vesicarium. Nie ma w tej chwili fungicydów zarejestrowanych do zwalczania tego patogenu stosunkowo niedawno odkrytego na plantacjach cebuli. Niemniej jednak wiadomo, że prawidłowo stosowane środki przeznaczone do ochrony przed alternariozą pozwalają zapobiec rozwojowi Stemphylium vesicarium lub go znacznie ograniczyć.

Czytaj więcej...


Pomidory, cebule okazałe, ale uwaga na choroby

Pomidory, cebule okazałe, ale uwaga na choroby

Pomidory na plantacji pana Andrzeja z Kikoła (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie) prezentują się bardzo okazale. Krzaki rosną intensywnie i mają coraz więcej kwiatów z dnia na dzień, nie uniknęły jednak porażenia patogenem. Widoczne na liściach plamki to objawy bakteryjnej cętkowatości pomidora, wywołanej Pseudomonas syringae.

Czytaj więcej...


Problem ze szkodnikami kapustnych

Problem ze szkodnikami kapustnych

Sezon na kapustne trwa, a plantatorzy walczą z mączlikiem warzywnym (fot. 1). Gatunek ten atakuje plantacje przez cały sezon - od wiosny do jesieni. Insektycydem zarejestrowanym na mączlika jest Movento 100 SC w dawce 0,75 l/ha. Warto użyć go z dobrej jakości zwilżaczem, takim jak: Hydrotek w dawce 50 ml/100 l wody lub Slippa (100200 ml/ha). Trzeba jednak pamiętać, że Movento 100 SC stosuje się zapobiegawczo, przed wystąpieniem szkodnika.

Czytaj więcej...


Papryka wymaga dożywiania

Papryka wymaga dożywiania

Nasiona odmiany Aristotle pan Zdzisław z Horodyszcz (woj. lubelskie, pow. bialski) wysiał do tunelu w pierwszych dniach kwietnia. Rozsada została przepikowana 18 kwietnia, a do gruntu wysadzona 2 czerwca.

Czytaj więcej...


Fitotoksyczność – niekorzystny wpływ pestycydów

Fitotoksyczność – niekorzystny wpływ pestycydów

Przedstawiamy przykłady objawów fitotoksyczności na cebuli i buraku ćwikłowym, zaobserwowane przez naszych ekspertów w terenie.

Czytaj więcej...


Rozsady ogórka trafiają na pola

Rozsady ogórka trafiają na pola

Plantator z Krojczyna (gm. Dobrzyń nad Wisłą, woj. kujawsko-pomorskie) nasiona na rozsadę ogórków gruntowych wysiał do multipalet 7 maja. Pan Tomasz wybrał średnio wczesną, bardzo plenną odmianę Octopus. Rozsada była zasilana odżywkami: zrównoważoną i potasową. Jak widać na zdjęciu, rośliny mają silny system korzeniowy, są wolne od chorób, prawidłowo wykształcone.

Czytaj więcej...


Stemphylium vesicarium atakuje cebulę

Stemphylium vesicarium atakuje cebulę

Porażenie grzybami z rodzaju Stemphylium vesicarium staje się problemem coraz większej liczby plantacji cebuli w Polsce. Sprzyjają temu wyższe temperatury powietrza. Ponieważ termometr przez ostatnie dwa tygodnie wskazywał powyżej 20°C, na starszych, zewnętrznych liściach pojawiły się ewidentne objawy infekcji. Problem nasila się od paru lat i o ile dotyczył początkowo cebuli ozimej i dymki, to patogen niedawno zaczął również atakować cebulę z siewu.

Czytaj więcej...


Seler lubi nawozy chlorkowe

Seler lubi nawozy chlorkowe

Widoczny na zdjęciach seler to wczesna i plenna odmiana Mentor, rosnąca w gospodarstwie pana Przemysława pod Dobrzyniem nad Wisłą (pow. lipnowski, woj. kujawsko-pomorskie).

Czytaj więcej...


Pierwsze zabiegi na chwasty w cebuli

Pierwsze zabiegi na chwasty w cebuli

Maj to czas wschodów wielu roślin uprawnych, w tym cebuli z siewu. Plantacje tego warzywa w woj. kujawsko-pomorskim w tym roku przedstawiają się bardzo różnie. Nasiona wysiane w terminie koniec marca początek kwietnia długo leżały w ziemi. Ponieważ podłoże było nienagrzane, ich wschody były długie i nierówne. Można to zauważyć zwłaszcza na glebach ciężkich, nawet tych dobrze uprawionych.

Na glebach lżejszych i utrzymanych w dobrej kulturze wschody cebuli zawsze były lepsze, a w tym roku widać to było szczególnie wyraźnie.

Czytaj więcej...


Brakuje wody na plantacjach

Brakuje wody na plantacjach

Prezentujemy dwie plantacje z okolic Nieszawy (pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie). Pan Roman wysiał marchew na przełomie marca i kwietnia (fot. 1), natomiast pan Marcin w terminie 2628 kwietnia (fot. 2). Jak widać na zdjęciach marchew posiana później nie odbiega wielkością od tej sianej wcześniej, co więcej, marchew z wcześniejszego siewu jest bardziej nierówna i przerzedzona, w niektórych miejscach dopiero wschodzi. Na obu polach zastosowany został Command 480 SC w dawce 0,2 l/ha łącznie z Afalonem Dyspersyjnym 450 SC w dawce 1 l/ha.

Czytaj więcej...


Pomidory – z rozsadnika do gruntu

Pomidory – z rozsadnika do gruntu

Pan Marek z Czermina (woj. wielkopolskie, pow. pleszewski) rozsadę pomidorów gruntowych odmian: Vaquero, Polbig oraz Pietrarossa wysiał w terminie 23‒26 marca. Została przepikowana 1112 i 1516 kwietnia, a 18 kwietnia ogrodnik podlał rozsadę fungicydem Previcur Energy 840 SL w stężeniu 0,1%.

Czytaj więcej...


Rabarbar ‒ niszowe warzywo

Rabarbar ‒ niszowe warzywo

Pan Ryszard w okolicach Susza w woj. warmińsko-mazurskim prowadzi jedną z niewielu w Polsce plantacji rabarbaru. Początki uprawy, jak wspomina, były dobre warzywa rosły zdrowo, uzyskany plon był zadowalający. Lata 2012‒2014 były już trudniejsze, kondycja roślin i plony obniżyły się.

Czytaj więcej...


Cebula w tym roku wcześniej

Cebula w tym roku wcześniej

Pan Mariusz z okolic Bruków Unisławskich w woj. kujawsko-pomorskim od wielu lat zajmuje się uprawą warzyw cebulowych i kapustnych. W tym roku zdecydował się na trzy odmiany cebuli: Yellow Spanish, Banko oraz Temptation.

Czytaj więcej...


Szparagi – przysmak niełatwy w uprawie

Szparagi – przysmak niełatwy w uprawie

Coraz popularniejsze w Polsce, wysoko cenione przez smakoszy szparagi rosną w naszym kraju głównie w województwach: lubuskim i wielkopolskim. Uprawa tego smakowitego, ale wymagającego warzywa ma tam długą tradycję, co wynika głównie ze sprzyjających warunków glebowych i klimatycznych zachodniej Polski, ale także bliskości niemieckiego rynku zbytu.

Czytaj więcej...


Pochodzenie rozsady ma znaczenie!

Pochodzenie rozsady ma znaczenie!

Pan Stanisław z Jaksic (woj. kujawsko-pomorskie) zakupił rozsadę z Niemiec. W swoim gospodarstwie od 6 kwietnia posadzi na polach: sałatę kruchą odm. Gustinas, brokuły Naxos oraz kalafiory Vespucci przeznaczone na świeży rynek. W uprawach pod korzeń zastosowany zostanie nawóz bezchlorkowy, wsparty nawożeniem dolistnym.

Czytaj więcej...


Rozsada kapustnych jeszcze przed Wielkanocą

Rozsada kapustnych jeszcze przed Wielkanocą

Pan Mirosław z okolic Chełmna w woj. kujawsko-pomorskim, podobnie jak większość producentów kapustnych w tym rejonie, za kilka dni wysadzi w polu sadzonki własnej produkcji. 5 lutego wysiał nasiona kalafiorów wczesnych odmian Brunel F1 i Bering F1, przeznaczonych do sprzedaży na świeżym rynku.

Czytaj więcej...


Początek prac polowych i liczenie strat

Początek prac polowych i liczenie strat

Marzec to czas intensywnych przygotowań do wysiewu wczesnych odmian warzyw. Postęp prac obserwowaliśmy na plantacji w okolicach Osięcin w woj. kujawsko-pomorskim. Na zdjęciach prezentujemy przygotowanie redlin pod wysiew marchwi odmiany Baltimore. Producenci warzyw planują wysiać wczesne i przemysłowe odmiany tego warzywa jeszcze przed Wielkanocą. Produkcja marchwi z przeznaczeniem na przechowanie zacznie się natomiast w kwietniu.

Czytaj więcej...


Ruszyła produkcja pomidorów i selera

Ruszyła produkcja pomidorów i selera

Producentom pomidorów, którzy chcą wyjść na przeciw oczekiwaniom konsumentów, zależy na jak najszybszym wyhodowaniu owoców. Prezentowana przez nas na zdjęciach rozsada pomidora, wysiana w połowie stycznia, jest już gotowa do wysadzenia do szklarni i tuneli. Pierwsze owoce z tej rozsady powinny trafić do sprzedaży już na przełomie maja i czerwca. Za chwilę z kolei ruszy produkcja rozsady pomidorów do gruntu.

Czytaj więcej...


Marzec na plantacjach warzyw

Marzec na plantacjach warzyw

Marzec to m.in. czas produkcji rozsad brokułów, warzywa cieszącego się coraz większym popytem wśród konsumentów.
 

Czytaj więcej...


Posumowanie sezonu w Radziejowie

Posumowanie sezonu w Radziejowie

Ostatnie w tym sezonie spotkanie z plantatorami cebuli i warzyw korzeniowych zorganizowaliśmy 18 lutego 2016 r. w Radziejowie, w woj. kujawsko-pomorskim. Z producentami rolnymi i gospodarzami rozmawiali, oprócz naszych przedstawicieli, także eksperci z firm: Bayer, HM Clause Polska i BioAgris.

Czytaj więcej...


Aktualności z plantacji

Aktualności z plantacji

W niektórych regionach kraju rozpoczęły się już przygotowania do nadchodzącego sezonu warzywniczego.

Czytaj więcej...


W Wieńcu o uprawie warzyw

W Wieńcu o uprawie warzyw

Tematem przewodnim spotkania, zorganizowanego 4 lutego 2016 r. w Wieńcu, były problemy występujące w uprawach, szczególnie cebuli i pomidorów.

Czytaj więcej...


Plantatorzy kapustnych na wspólnym podsumowaniu

Plantatorzy kapustnych na wspólnym podsumowaniu

Unisław –  kolejny przystanek na liście naszych spotkań z klientami. To już druga edycja szkoleń przeprowadzanych w tym rejonie.

Czytaj więcej...


Spotkanie z warzywnikami w Kłudzie

Spotkanie z warzywnikami w Kłudzie
W kolejnym spotkaniu zorganizowanym przez naszą firmę 19 stycznia, tym razem w gm. Solec nad Wisłą, uczestniczyli głównie plantatorzy warzyw kapustnych, cebuli i marchwi. To właśnie głównie tych upraw, a także sadów wiśniowych, dotyczyła konferencja. Współorganizatorami spotkania były firmy zewnętrzne:
Bayer Sp. z o.o.Bayer CropScience, HM Clause Polska Sp. z o.o. oraz Liedmann Sp. z o.o. 

Czytaj więcej...


Czas spotkań z plantatorami

Czas spotkań z plantatorami
Druga edycja spotkań z klientami cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Przedsezonowy cykl rozpoczęła konferencja w Cedrowicach-Parcela (gm. Ozorków). Głównym celem spotkań, które organizujemy w całej Polsce, jest stworzenie okazji do wymiany poglądów, dyskusji z ekspertami, a także wysłuchania ciekawych wykładów znajdującym przełożenie na praktykę.

Czytaj więcej...


Zbiór marchwi ‒ krótka prezentacja

Zbiór marchwi ‒ krótka prezentacja

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu ze zbiorów marchwi na plantacji w okolicy Wocławka, w gminie Nieszawa. Wydajność z hektara w prezentowanym gospodarstwie oscylowała między 70 a 80 t/ha.

Czytaj więcej...


Czas żniw u warzywników

Czas żniw u warzywników

Warzywnicy, którzy magazynują warzywa w chłodniach czy przechowalniach widzą możliwość sprzedaży swoich produktów i perspektywę dobrych cen. Wszystko to możliwe jest dzięki wytrwałości i całorocznej pracy.

Czytaj więcej...


Nowość! Saletra jeszcze bogatsza w azot!

Nowość! Saletra jeszcze bogatsza w azot!
W oparciu o najnowsze technologie powstaje uniwersalny sprawdzony produkt – saletra gruzińska. Wyróżnia ją wyższa koncentracja azotu niż w standardowej saletrze, czyli aż 34,4%!

Czytaj więcej...


Warto pamiętać ...

Warto pamiętać ...

 

 

Przypominamy kilka zasad, o których warto pamiętać przy uprawie warzyw.

Czytaj więcej...


Czas na analizy glebowe

Czas na analizy glebowe

Stosowanie nawozów "na oko", według uśrednionych dawek jest ekonomicznie nieuzasadnione. Nawozy, zwłaszcza dla warzywnictwa, są coraz droższe. Wykonanie analiz gleby, dzięki którym dawki zostaną dobrane precyzyjnie, pomoże zaoszczędzić sporo pieniędzy.

Czytaj więcej...


Krótkie przechowywanie warzyw

Krótkie przechowywanie warzyw

Grupy producenckie i duże gospodarstwa warzywnicze, które zaopatrują sieci sklepów, muszą mieć towar ciągle dostępny i dobrej jakości. Obecnie markety szukają: marchwi, pietruszki, cebuli, pora, warzyw kapustnych.

Czytaj więcej...


Wyniki z RZD Żelazna 2015 r.

Wyniki z RZD Żelazna 2015 r.
Doświadczenia z RZD w Żelaznej dały bardzo dobre wyniki. Program odżywiania dolistnego linią Elvita, w stosunku do kontroli, dał wzrost plonu o

Czytaj więcej...


Doświadczenie na ziemniaku w RZD w Żelaznej

Doświadczenie na ziemniaku w RZD w Żelaznej
     W sezonie 2015 r.prowadziliśmy doświadczenie w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Żelzanej na ziemniaku odmiana Satina.  
Byliśmy 3 lipca 2015 r. na XIII Dniu Ziemniaka w Żelzanej, nasze 13 poletko przedstawiało się imponująco. 
Pierwsze dane to ponad 40 t/ha. Po otrzymaniu dokładnych opublikujemy je na naszej stronie. 

Czytaj więcej...


Sposób na skuteczne dostarczenie roślinom wapnia

Sposób na skuteczne dostarczenie roślinom wapnia
  

Dostarczanie roślinom makro- i mikroskładników, czyli efektywne nawożenie, z powodu warunków pogodowych panujących w ostatnich sezonach, staje się coraz trudniejsze. Susza nękająca od kilku lat uprawy w naszym kraju blokuje pobieranie składników z gleby. Przyczyny problemów w uprawach to także: ciągle niedostateczne wapnowanie gleb i wzrastająca liczba upraw w monokulturze. To wszystko powoduje, że konieczne staje się użycie coraz większych ilości, coraz lepszych, a co za tym idzie coraz droższych nawozów. Bez nich niemożliwe jest uzyskanie wysokich plonów z hektara, gwarantujących opłacalność upraw.

Czytaj więcej...


Płynne produkty linii Elvita

Nawozy i biostymulatory dostępne na rynku polskim mają różne konsystencje. Są płynne, sypkie w postaci krystalicznej, granulek czy proszku oraz żelu. Dla niektórych nie ma to żadnego znaczenia, natomiast część praktyków dokładnie dobiera tego typu produkty.

Czytaj więcej...


Mączlik warzywny

Mączlik warzywny
     W sezonie 2015 r. mieliśmy wiele nowości nie tylko produktów i ich rejestracji, ale również agrofagów. Taką nowością był między innymi mączlik szklaniowy, choć może to nowa rasa mączlika nazywana mączlikiem warzywnym. Maczlik warzywny jest znany od wielu lat, choć nie żerował na warzywach trzymał się głównie roślin dziko rosnących.  

Czytaj więcej...


Elplon – bezchlorkowa alternatywa

Elplon – bezchlorkowa alternatywa
Nawozy bezchlorkowe to podstawa nawożenia takich upraw jak pomidor, papryka, ogórek, sałata. Nową pozycją wartą uwagi jest Elplon bezchlorkowy 12-12-15(S)+Zn, który na rynek wprowadziła firma Elvita.

Czytaj więcej...


Programy ochrony warzyw 2015 r.

Dosyłamy bezpłatne programy ochrony i nawożenia warzyw opracowane przez naszych doradców. 
Prosimy o kontakt tel. 668 685 159

Orka pod warzywa konieczna jesienią

  Orka to nieodzowny zabieg agrotechniczny wykonywany pod warzywa. Różne przyczyny powodują, że czasami przenosimy ten zabieg na wczesną wiosnę, co jest bardzo dużym błędem. 

Czytaj więcej...


Z terenu - plantacja marchwi

Z terenu - plantacja marchwi
18 ha marchwi z przeznaczeniem na przemysł. Plantacja prowadzona z doradcami Frusto.
Zalecenia, dawki, środki ochrony, zalecenia, miła i fachowa wspópraca.

Czytaj więcej...


Zbiory pomidora już się zaczęły

Zbiory pomidora już się zaczęły
Zbiór pomidora rozpoczęty. Pierwsze zbiory wykonujemy ręcznie, lecz za chwilę pojawią się na plantacjach kombajny do pomidora.

Czytaj więcej...


Kapustne - szkodniki i choroby

Kapustne - szkodniki i choroby
Masz problemy z patogenami na swoich plantacjach warzyw ?
Skontaktuj się z nami.

Czytaj więcej...


Askochytoza rabarbaru

Askochytoza rabarbaru
Askochytoza rabarbaru - problem wielu towarowych plantacji. Obecnie nie ma nic zarejestrowanego na tą chorobę w rabarbarze.

Czytaj więcej...


Pozostałości herbicydów w glebie

    Pomidor po zastosowaniu Mustangu 306 SE w ubiegłym roku na pszenicę w dawcę 0,5 l/ha. Niektóre środki długo zalegają w glebie, czasami nawet dłużej niż mówi o tym etykieta i rośliny następcze odczuwają ich pozostałości w następnym sezonie.

Czytaj więcej...


Alga od Elvity

Alga od Elvity
Płynny nawóz pochodzenia całkowicie organicznego, zawierający wyciągi z drożdży i brunatnych alg morskich Ecklonia maxima. 

Czytaj więcej...


Kwasy humusowe i fulwowe ku lepszej żyzności gleb

Kwasy humusowe i fulwowe ku lepszej żyzności gleb
    Od paru la widzimy znaczący spadek żyzności gleb w Polsce przy jednoczesnym zwiększeniu nawożenia mineralnego na hektar. Gleby w Polsce tracą żyzność z kilku powodów :

Czytaj więcej...


Jesienne problemy ze wzrostem brokuła i kalafiora

Jesienne problemy ze wzrostem brokuła i kalafiora
    U wielu plantatorów zbiory warzyw kapustnych mocno sie przeciagają. Przez długi czas mieliśmy suszę co hamowało wzrost brokuła i kalafiora, po pierwszych opadach zauważyliśmy szybkie przysrosty. Temperatura, woda i właściwe odżywianie sprzyjały intensywnemu wzrostowi i szybkim przyrostom.

Czytaj więcej...


Zbiory marchwi w trakcie

Zbiory marchwi w trakcie
    Wraz ze zbiorami buraków ruszyły zbiory marchwi przemysłowej. Z powodów ekonomicznych i braku rąk do pracy zbiory są calkowicie zmechanizowane. Na rynku jest kilka kombajnów do zbioru czy to samobieżne, czy przyczepiane które potrzebują naci do wykopywania lub takie które najpierw wymagają usunięcia naci od korzenia. 

Czytaj więcej...


Linia nawozów dolistnych ,,Elvita "

Elvita w uprawach pod osłonamiElvita w uprawach pod osłonami

Dołącz do nas!


 
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Zgadzam się