Szkodniki na początku sezonu wegetacyjnego

Przędziorek owocowiec

W walce z przędziorkiem owocowcem coraz częściej sięga się po oleje parafinowe. W przypadku przędziorka chmielowca z kolei nie ma możliwości skutecznego zwalczania go przy użyciu ww. preparatów, ponieważ zimuje on jako zapłodniona samica (osobnik dorosły) pod korą lub pod opadłymi liśćmi.

Przędziorki wysysają soki, niszcząc miękisz gąbczasty. Duża presja szkodnika może powodować zwiększenie podatności drzew na przemarzanie, jak również przedwczesne opadanie liści. Delikatne szarzenie i srebrzenie się blaszek liściowych jest efektem wypełniania się uszkodzonych przez przędziorki liści powietrzem. Znajomość biologii szkodnika, połączona z odpowiednim wykonaniem zabiegu, może znacząco ograniczyć jego występowanie
Skuteczne zwalczanie przędziorka owocowca przy użyciu oleju parafinowego zależy od kilku czynników.

Termin zabiegu:
  • Zabieg należy wykonać tuż przed wylęgiem lub w momencie wylęgania się szkodnika z jaj zimowych. Najczęściej termin ten przypada pomiędzy fazą „mysiego ucha”, a fazą „zielonego pąka”. Zbiegi wykonywane w późniejszym terminie wykazują wyższą skuteczność, jednakże niosą za sobą bardzo wysokie ryzyko wystąpienia fitotoksyczności.
  • Należy pamiętać, że zbyt wczesne wykonanie zabiegu, tzn. w długim oknie czasowym przed fazą wylęgania się szkodnika z jaj zimowych powoduje znaczące straty zastosowanego oleju (zbyt długi czas od nałożenia cieczy roboczej do wylęgu), a co za tym idzie, obniżenie skuteczności.
Warunki pogodowe:
  • Zabieg należy wykonywać w ciepły, suchy dzień, w temperaturze powyżej 8°C.
  • Minimum dzień przed, jak i dzień po zabiegu nie może wystąpić spadek temperatury poniżej 0°C.
  • Podczas zabiegu pożądane są warunki bezwietrzne.
Technika zabiegu:
  • W przypadku sadów karłowych do sporządzenia cieczy roboczej należy użyć 1000 l wody. Jeżeli mamy do czynienia z sadami starszymi, do zabiegu należy użyć 1500 l wody.
  • Należy zadbać o dokładne pokrycie drzewa cieczą roboczą, co zagwarantuje stworzenie warunków beztlenowych w momencie największego zapotrzebowania przez przędziorki na tlen.
Mierzalność:
  • W przypadku stosowania oleju parafinowego w fazie „mysie ucho – zielony pąk” należy unikać stosowania mieszanin zbiornikowych.
  • Ze względu na wrażliwość młodych liści pokrytych olejami parafinowymi należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego minimalnego odstępu (przed zabiegiem, jak i po zabiegu olejami) od zabiegów z użyciem innych środków chemicznych (dodyna – 2 dni; ditianon – 2 dni; kaptan – 7–10 dni; siarka – 5 dni).
 

Mszyce


Skuteczne ograniczanie populacji mszyc w każdym sezonie sprawia producentom owoców coraz większe problemy. Do najczęściej występujących w sadach jabłoniowych mszyc zaliczamy mszycę jabłoniową, jabłoniowo-babkową, jabłoniowo-zbożowa oraz bawełnicę korówkę. Do czynników decydujących o intensywności występowania mszyc możemy zaliczyć warunki pogodowe, jak również warunki panujące w poszczególnych kwaterach, termin zabiegu, stosowane dawki wybranych środków oraz dobór odpowiedniego środka ochrony roślin do określonej sytuacji w sadzie.
W związku z powyższym w obecnym sezonie należy zaplanować strategię zwalczania odpowiednią dla gatunku, jak również unikać podstawowych błędów, które bezpośrednio wpływają na skuteczność zabiegu.

Mszyca jabłoniowa
Mszyca zasiedla głównie jabłonie, jednakże może występować również na gruszach. W trakcie sezonu może wydać 16 pokoleń. Późniejsze pokolenia wykazują dużo mniejszą płodność. Larwy są bardzo podobne do osobników dorosłych, cechuje je mniejszy rozmiar. Wczesną wiosną szkodnik żeruje na czubkach rozwijających się liści. W dalszej części sezonu zasiedla młode liście, wilki oraz szczytowe części pędów. Wylęganie się larw zbiega się najczęściej z fazą pękania pąków jabłoni i trwa ok. 1 tygodnia. Czynnikiem ograniczającym populację szkodnika jest susza i wysokie temperatury powietrza.

Mszyca jabłoniowo-zbożowa
Jest to gatunek dwudomowy. W uprawach sadowniczych żywicielem pierwotnym są jabłonie oraz grusze, wtórnym natomiast trawy. Larwy są bardzo podobne do osobników dorosłych, cechuje je mniejszy rozmiar. Miejscem żerowania są głównie pąki kwiatowe, które bardzo często sklejone są spadzią wydzielaną przez mszyce. W późniejszym okresie żerowanie odbywa się poprzez wysysanie soków z szypułek kwiatowych i ogonków liściowych.

Mszyca jabłoniowo-babkowa
Gatunek dwudomowy. Żywicielem pierwotnym są jabłonie, wtórnym babka – popularny chwast. To bardzo niebezpieczny gatunek mszycy, mogący spowodować redukcję plonowania o 50%. Szkodnik zasiedla liście, pąki, szypułki kwiatów, zawiązków, jak również owoce. Efektem żerowania jest silne zahamowanie wzrostu pędów i tworzenia pąków kwiatowych. Zasiedlone liście mocno się skręcają, co utrudnia skuteczną aplikację środków ochrony roślin. Objawem żerowania tego szkodnika jest również żółknięcie i zasychanie liści. Uszkodzone zawiązki owocowe pozostają na drzewie aż do zbiorów. Zwalczanie szkodnika należy rozpocząć bezpośrednio po przekroczeniu progu zagrożenia, który po kwitnieniu wynosi 1 drzewo z koloniami mszycy w losowo lustrowanych 50 drzewach.

Bawełnica korówka
Szkodnik (larwa) zimuje na szyjce korzeniowej oraz w spękaniach pędów czy kory pnia. Brak intensywnych, długotrwałych przymrozków w okresie zimy w połączeniu z wysoką odpornością mszycy (szczególnie młodsze stadia larwalne) na niskie temperatury oznacza podwyższone ryzyko występowania bawełnicy w nadchodzącym sezonie. Żerowanie mszycy polega na wysysaniu soków z rośliny poprzez wbijanie kłujki aż do kambium. W miejscach żerowania można zaobserwować charakterystyczne zgrubienia oraz narośle, których występowanie jest spowodowane zakłóceniem w różnicowaniu się komórek rośliny. Pęknięcia wytworzonych narośli umożliwiają wnikanie w te miejsca grzybów chorobotwórczych. Warunki klimatyczne w naszym kraju pozwalają na wydanie w czasie sezonu wegetacyjnego 10–12 pokoleń szkodnika. Intensywne żerowanie bawełnicy znacząco wpływa na wysokość uzyskiwanych plonów, obniża również odporność drzew na mróz.

Skuteczna technologia zwalczania mszyc


Podstawą skutecznego zabiegu jest terminowa lustracja sadu jabłoniowego, począwszy od fazy pękania pąków. Pierwsze zbiegi należy wykonywać w momencie budowania pierwszych kolonii mszyc, wybierając do zabiegu pyretroidy oparte na deltametrynie. Wczesnowiosenne zastosowanie pyretroidów nie stanowi większego zagrożenia dla parazytoidów (fauny pożytecznej), gdyż pozostaje ona jeszcze ukryta po okresie zimowym. W okresie przed kwitnieniem skutecznym zabiegiem zwalczającym mszyce jest zastosowanie zgodnie z obowiązującą rejestracją chloropiryfosu. Zabieg nie może być wykonywany w sadach, w których występuje szczególna dbałość o parazytoidy. Jednakże aby osiągnąć wysoką skuteczność ww. substancji aktywnej, należy pamiętać o zachowaniu odpowiednich warunków temperaturowych w trakcie wykonywania zabiegu, jak również po jego wykonaniu (temperatura minimalna 15°C).
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Loksan EC, szczególnie w produkcji, w której ograniczenie pozostałości środków ochrony roślin jest wysoce pożądane. Mechanizm działania preparatu polega na fizycznym unieruchomieniu szkodnika, który doprowadza do ustania procesów życiowych, co w ostateczności prowadzi do śmierci owada.
 

Po kwitnieniu, ze względu na panujące warunki temperaturowe, wysoką skuteczność zwalczania szkodnika można uzyskać stosując środki oparte na acetamiprydzie (np. Zeus 200 SL). Substancja aktywna cechuje się wysokim poznaniem charakterystyki ekotoksykologicznej i selektywności działania w stosunku do owadów szkodliwych, jak i parazytoidów. Zeus 200 SL to insektycyd w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie, o działaniu kontaktowym i żołądkowym. Na roślinie wykazuje działania powierzchniowe, wgłębne i systemiczne. Działanie insektycydu cechuje łatwość przenikania przez lipidy i woski okrywające ciała owadów jak również kutykulę roślin.

 

 

Dołącz do nas!


 
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Zgadzam się