Komunikat sadowniczy nr 1 z dnia 13.03.2018 r.

Komunikat sadowniczy nr 1 z dnia 13.03.2018 r.

Zagrożenie: choroby kory i drewna

Rozwiązanie: zapobiegawcze stosowanie nawozów miedziowych w połączeniu z fungicydem opartym na kaptanieW przypadku występowania dodatnich temperatur, szczególnie na odmianach podatnych, można wykonać zabiegi preparatami miedziowymi (Evita Miedź WP, Evita Miedź 380 SC).

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 17 z dnia 12.10.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 17 z dnia 12.10.2017 r.
JABŁONIE
1. Regeneracja gleby 

W wielu rejonach w kraju mamy do czynienia z lokalnymi podtopieniami sadów bądź bardzo wysokim poziomem wód gruntowych, który skutecznie utrudnia zabiory. Po zbiorach należy jednak zwrócić szczególną uwagę na stan gleby.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 16 z dnia 08.09.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 16 z dnia 08.09.2017 r.
JABŁOŃ
1. Parch jabłoni

Zalecamy kontynuację zabiegów przeciw parchowi jabłoni przy użyciu środka 

Scab 80 WG (1,88 kg/ha) – karencja 21 dni

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 15 z dnia 19.07.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 15 z dnia 19.07.2017 r.
JABŁOŃ
1. Parch jabłoni

W bieżącym okresie należy skupić się na stosowaniu fungicydów o charakterze zapobiegawczym

Czytaj więcej...


Komunikat warzywniczy nr 4 z dnia 19.07.2017 r.

Komunikat warzywniczy nr 4 z dnia 19.07.2017 r.
1. Cebula. Stemphylium
Na plantacjach cebuli nadal mamy do czynienia z porażeniem przez Stemphylium. Porażenie plantacji przez ten patogen jest bardzo często mylone ze zmianami chorobowymi powodowanymi przez Alternaria.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 14 z dnia 07.07.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 14 z dnia 07.07.2017 r.
1. Parch jabłoni
W bieżącym okresie należy skupić się na stosowaniu fungicydów o charakterze zapobiegawczym

Czytaj więcej...


Komunikat warzywniczy nr 3 z dnia 28.06.2017 r.

Komunikat warzywniczy nr 3 z dnia 28.06.2017 r.
1. Cebula. Stemphylium
W bieżącym sezonie wiele plantacji zostało porażonych przez grzyby z rodziny Stemphylium.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 13 z dnia 25.06.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 13 z dnia 25.06.2017 r.
1. Parch jabłoni
Aktualnie należy wykonywać zabiegi o charakterze zapobiegawczym. Do zabiegów należy wybierać fungicydy oparte na kaptanie.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 12 z dnia 09.06.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 12 z dnia 09.06.2017 r.
I. Uprawy ziarnkowe

1. Parch jabłoni
Wariant I.
W sadach, w których nie wystąpiło ryzyko zmycia środka użytego do ostatniego zabiegu bądź nie wystąpiły opady deszczu po ostatnim zabiegu należy kontynuować ochronę zapobiegawczą.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 11 z dnia 02.06.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 11 z dnia 02.06.2017 r.
I. Uprawy ziarnkowe

1. Parch jabłoni, parch gruszy
Sytuacja wydaje się być ustabilizowana. W związku z powyższym sugerujemy wykonywanie zabiegów o charakterze zapobiegawczym, przy użyciu środków o niskim ryzyku tworzenia ras odpornych.

Czytaj więcej...


Komunikat warzywniczy Nr 2 z dnia 29.05.2017 r.

Komunikat warzywniczy Nr 2 z dnia 29.05.2017 r.
1. Cebula z siewu. Uszkodzenia herbicydowe
Opady deszczu, które wystąpiły po doglebowej aplikacji herbicydów na wielu plantacjach spowodowały zahamowanie wzrostu i silne objawy fitotoksyczności. W celu szybkiej regeneracji plantacji polecamy

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 10 z dnia 26.05.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 10 z dnia 26.05.2017 r.
1. Jabłoń. Parch jabłoni

WARIANT I

W sadach, w których wykonany został skuteczny zabieg zapobiegawczy (nie wystąpił zlewne opady deszczu, które mogłyby zmyć fungicyd z blaszki liściowej), należy kontynuować ochronę zapobiegawczą

Czytaj więcej...


Komunikat jagodowy nr 2 z dnia 22.05.2017 r.

Komunikat jagodowy nr 2 z dnia 22.05.2017 r.
1. Truskawka. Mączniak prawdziwy, szara pleśń, antraknoza
Znacząca poprawa warunków pogodowych sprzyja rozwojowi szarej pleśni, mączniaka prawdziwego oraz antraknozy.W przypadku mączniaka prawdziwego do zabiegów można zastosować m.in. Nimrod 250 EC (1 l/ha), Signum 33 WG (1,8 kg/ha), Zato 50 WG (0,25 kg/ha). Do zwalczania szarej pleśni: Scab 80 WG (1,9 kg/ha), Mythos 300 SC (2,5 l/ha), Signum 33 WG (1,8 kg/ha).

Czytaj więcej...


Komunikat warzywniczy Nr 1 z dnia 19.05.2017 r.

Komunikat warzywniczy Nr 1 z dnia 19.05.2017 r.
1. Cebula ozima. Stemphylium

Na lustrowanych plantacjach stwierdzamy pojawienie się pierwszych objawów Stemphylium. Porażaniu sprzyjają warunki pogodowe w bieżącym sezonie, głównie stresy termiczne spowodowane ujemnymi temperaturami.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 9 z dnia 19.05.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 9 z dnia 19.05.2017 r.
1. Jabłoń. Parch jabłoni

WARIANT I
Jeżeli do tej pory prowadzona ochrona pozwoliła w pełni zabezpieczyć sad przez parchem jabłoni, to należy kontynuować program zapobiegawczy

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 8 z dnia 11.05.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 8 z dnia 11.05.2017 r.
1. Jabłoń. Przymrozki

WARIANT NR I
W przypadku wystąpienia rzeczywistych strat, oscylujących na poziomie 100 proc., należy poświęcić uwagę na ochronę parchową oraz mączniakową. Zapowiadane ocieplenie przyniesie również zwiększenie presji ze strony szkodników, z którymi do tej pory nie było większych problemów.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 7 z dnia 05.05.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 7 z dnia 05.05.2017 r.
1. Jabłoń.
Parch jabłoni


WARIANT NR I
W przypadku skutecznego wykonania ostatniego zabiegu zapobiegawczego, w najbliższym czasie należy wykonać kolejny zabieg o charakterze zapobiegawczym. 
Delan 700 WG (0,75 kg/ha) + Elvita Ochrona (1,5 l/ha)
Scab 80 WG (1,88 kg/ha) +  Elvita Ochrona (1,5 l/ha)
Faban 500 SC (1,2 l/ha) + Elvita Ochrona (1,5 l/ha)
Delan Pro (2,5 l/ha)

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 6 z dnia 28.04.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 6 z dnia 28.04.2017 r.
1. Jabłoń.
Parch jabłoni

WARIANT NR I

W przypadku skutecznego wykonania ostatniego zabiegu zapobiegawczego (z Komunikatu nr 5 z dnia 24.04.2017 r.), w najbliższym czasie należy wykonać kolejny zabieg o charakterze zapobiegawczym. 

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 5 z dnia 24.04.2017 r.

Komunikat sadowniczy nr 5 z dnia 24.04.2017 r.
Jabłoń. 
Parch jabłoni


WARIANT I. Prognoza pogody na najbliższe dni wskazuje na wystąpienie temperatur umożliwiających wykonanie skutecznych zabiegów fungicydowych. W przypadku wykonania skutecznych zabiegów zapobiegawczych w okresach wcześniejszych należy kontynuować ochronę zapobiegawczą.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 4/2017 z dnia 18.04.2017

Komunikat sadowniczy nr 4/2017 z dnia 18.04.2017

I. Przymrozki

Znacząca część upraw ziarnkowych została dotknięta przymrozkami. Największe straty notowane są na odmianach Idared, Ligol oraz Jonagold. Obecnie należy zabezpieczyć uprawy, na ile to możliwe, przed kolejną, zapowiadaną falą przymrozków.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 3/2017 z dnia 12.04.2017

Komunikat sadowniczy nr 3/2017 z dnia 12.04.2017
Jabłoń.
Parch jabłoni


Wariant I. Jeżeli w weekend wykonany został zabieg zapobiegawczy i nie wystąpiły intensywne opady deszczu, to uprawy powinny być zabezpieczone przed infekcją parcha jabłoni. W związku z powyższym należy wykonać zabieg zapobiegawczy

Czytaj więcej...


Komunikat truskawkowy nr 1/2017 z dnia 6.04.2017

Komunikat truskawkowy nr 1/2017 z dnia 6.04.2017
Truskawka
Zwalczanie chwastów


Stomp Aqua 455 CS: zalecana dawka 2,5-3,5 l/ha. Chwasty jednoliścienne są zwalczane do fazy pierwszego lub do początku drugiego liścia, a chwasty dwuliścienne do fazy dwóch liści właściwych. Najskuteczniej zwalcza chwasty w okresie ich kiełkowania i wschodów.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 2/2017 z dnia 05.04.2017

Komunikat sadowniczy nr 2/2017 z dnia 05.04.2017

Jabłoń

Parch jabłoni – możliwe pierwsze infekcje

Zapowiadane w dniu dzisiejszym (godziny popołudniowe) opady deszczu w połączeniu z osiągnięciem przez zarodniki workowe gotowości do wysiewu wskazują na konieczność wykonania zabiegu zapobiegawczego (jeżeli zabieg nie został wykonany w przeciągu 2 ostatnich dni). 

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 1/2017 z dnia 23.03.2017

Komunikat sadowniczy nr 1/2017 z dnia 23.03.2017
Jabłoń
Rak, Parch jabłoni
Na odmianach Ligol oraz Idared widoczne są już pierwsze zielone tkanki (lubelskie, świętokrzyskie, mazowieckie). Mniej intensywny postęp wegetacji występuje w województwie kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim.

Czytaj więcej...


Komunikat sadowniczy nr 11/2016 z dnia 05.08.2016

Jabłoń

Jabłoń. Parch jabłoni

Należy kontynuować ochronę przed ewentualnymi infekcjami wtórnymi parcha jabłoni. Zabiegi mają istotną rolę w zapobieganiu wystąpienia parcha przechowalniczego. Szczególnego znaczenia ww. zabiegi nabierają w przypadku występujących obecnie opadów deszczu. Do każdego zabiegu należy dodać Elvita Opoker w dawce 0,4 l/ha. Poniżej zalecane fungicydy:

 

kaptan – Scab 80 WG, Kaptan zawiesinowy 50 WP

tiuram – Sadoplon 75 WP, Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG

mankozeb – Dithane NeoTec 80 WG, Indofil 80 WP

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 10/2016 z dnia 06.07.2016

Parch jabłoni
 

W sadach, w których nie występują objawy parcha – plamy na owocach i liściach – należy skupić się na programie zapobiegawczym. Do zabiegów przeznaczone są fungicydy zawierające w składzie kaptan, mankozeb czy tiuram.
 

kaptan – Scab 80 WG, Kaptan zawiesinowy 50 WP

tiuram – Sadoplon 75 WP, Pomarsol Forte 80 WG, Thiram Granuflo 80 WG

mankozeb – Dithane NeoTec 75 WG, Indofil 80 WP


Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 9/2016 z dnia 03.06.2016

Jabłoń

Parch jabłoni

W sadach, w których nie występują objawy parcha jabłoni, należy skupić się na programie zapobiegawczym. Zabiegi trzeba wykonywać, jak to tylko możliwe, w odstępach co 7 dni. Warto sięgać po fungicydy oparte nkaptanietiuramie czy mankozebie. Po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu można zastosować Delan 700 WG w dawce 0,5 kg/ha.

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 8/2016 z dnia 18.05.2016

Parch jabłoni, mączniak jabłoni niskie temperatury!

 

Prognozowany wzrost temperatury, zapowiadany na dzień jutrzejszy, będzie idealnym momentem na wykonanie zabiegu. Prognozy wskazują na wystąpienie temperatur powyżej 15 st. Celsjusza, licząc od dnia jutrzejszego. Pamiętajmy, że podczas wykonywania zabiegu bardzo ważne jest nie tylko zachowanie warunków temperaturowych. Istotny jest również czas z odpowiednią temperaturą po wykonaniu zabiegu, aby środek mógł skutecznie działać w roślinie!

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 7/2016 z dnia 10.05.2016

Parch jabłoni
 

W większości regionów w kraju sytuacja wydaje się być opanowana. Nie ma również większych problemów z dużą presją patogenu. Lustracje pokazują, że dobry program zapobiegawczy był wystarczającym działaniem ograniczającym presję parcha jabłoni. W lokalizacjach, w których wykonane zostały zalecenia przekazane komunikatem sms z dnia 09.05.2016 r., sady są zabezpieczone. Nadal jednak istnieje duże ryzyko silnych infekcji, szczególnie po opadach deszczu.

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 6/2016 z dnia 30.04.2016

Parch jabłoni

 

Presja parcha obecnie nie wymusza używania środków interwencyjnych (oczywiście dotyczy to sadów sukcesywnie zabezpieczanych). Nie bagatelizujmy jednak sytuacji. Pamiętajmy, że liczba zarodników workowych zdolnych do wysiewu osiągnęła bardzo wysoki poziom. Nawet niewielki opad deszczu może spowodować silną infekcję patogenu. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się kontynuacja ochrony jabłoni przy użyciu środka:

  • Delan 700 WG w dawce 0,5 kg/ha

 

W okresie niskich temperatur dobrym rozwiązaniem w zapobiegawczej walce z parchem jabłoni jest zastosowanie środka:

  • Antracol 70 WG w dawce 2 kg/ha

 

Przypominam, że środek oprócz bardzo dobrej przyczepności, wysokiej odporności na zmywanie, zawiera dużą ilość cynku (180 g/kg). Dawką 2 kg/ha podajemy jednorazowo aż 360 g cynku.

 

W rejonie Białej Rawskiej wskazania stacji sygnalizacji parcha wskazują na konieczność wykonania zabiegu interwencyjnego (28.04.2016 r godz. 11.00 koniec infekcji):

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 5/2016 z dnia 22.04.2016

Parch jabłoni

Intensywny przebieg wegetacji jest sygnałem do „zagęszczenia” działań zapobiegawczych. Praktyka pokazuje, że stosowanie dobrego programu zapobiegawczego znacząco wpływa na obniżenie kosztów ochrony sadu w porównaniu z działaniem interwencyjnym bądź wyniszczającym. Jeżeli ostatnio zalecane zabiegi interwencyjne zostały wykonane w poniedziałek to przed weekendem należałoby wykonać zabieg zabezpieczający wybierając:

  • Delan 700 WG (0,5 kg/ha)

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 4/2016 z dnia 18.04.2016

Parch jabłoni
 

Opady deszczu, które wystąpiły w czasie weekendu, przyczyniły się do infekcji parcha jabłoni. Zabiegi fungicydowe wykonane przed wystąpieniem opadów skutecznie zabezpieczyły sady przed presją patogenu. Jeżeli zabiegu nie udało się wykonać, należałoby jak najszybciej przeprowadzić zabieg interwencyjny, wybierając:
 

- Delan 700 WG + Mythos 300 SC – odpowiednio 0,75 kg/ha + 1,5 l/ha,

- Delan 700 WG + Discus 500 WG – odpowiednio 0,75 kg/ha + 0,2 kg/ha.
 

Intensywny przyrost zielonej tkanki w tym okresie informuje o konieczności zintensyfikowania zabiegów zapobiegawczych (najlepiej zabiegi wykonywane maks. co 5 dni – pozwoli to skutecznie zabezpieczyć nowe, niechronione przyrosty). W sadach zabezpieczonych przed weekendem sugerujemy wykonanie kolejnych zabiegów, w terminie wtorek-środa, przy użyciu:

- Delan 700 WG - w dawce 0,5 kg/ha
- Antracol 70 WG - w dawce 2 kg/ha

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 3/2016 z dnia 08.04.2016

Jabłoń. Parch jabłoni (deszczowy weekend)

Zapowiada się deszczowy weekend na co wskazują prognozy pogody. W tej fazie rozwojowej istnieje duże ryzyko wystąpienia infekcji parcha jabłoni. Zalecenia dotyczą głównie sadów niezabezpieczonych, w których nie zostały wykonane zabiegi środkami o działaniu zapobiegawczym. W przypadku niewykonania zabiegów zalecamy zabezpieczenie sadu przy użyciu środka:

  • Antracol 70 WG – w dawce 2 kg/ha

  • Delan 700 WG – w dawce 0,5 kg/ha

W rejonach, w których nie wykonano zabiegu zabezpieczającego i wystąpiła infekcja parcha jabłoni należy wykonać zabieg interwencyjny. W tym celu należy zastosować Delan 700 WG w dawce 0,75 kg/ha. 

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 2/2016

Komunikat sadowniczy Nr 2/2016 
 

Jabłoń. Parch jabłoni (możliwe infekcje)
 

Zapowiadane w najbliższym czasie opady deszczu mogą spowodować wystąpienie infekcji pierwotnych parcha jabłoni. Zapraszamy do śledzenia na bieżąco wskazań naszych stacji meteorologicznych wyposażonych w modele chorobowe Venturia inaequalis. Nie mniej jednak obecnie należy wykonać zabieg sięgając po preparaty miedziowe, które w zupełności zabezpieczą sad przed infekcją. Do zabiegu można wybrać Miedzian 50 WP (1,5 kg/ha) lub Miedzian 350 SC (1,5 l/ha). W większości sadów będzie to już II zabieg przy użyciu fungicydów miedziowych, szczególnie na odmianie Idared czy Ligol, gdzie udział zielonej tkanki jest już znaczący. Obecnie nie ma konieczności użycia innych środków z grupy „kontaktów”. Do zabiegu warto dodać adiuwant Opoker (0,3-0,4 l/ha), który skutecznie zwiększy depozyt cieczy roboczej na opryskiwanej powierzchni. 

Czytaj więcej...


Komunikat Sadowniczy Nr 1/2016

Zalecenia dotyczące ochrony i nawożenia upraw sadowniczych (jabłoń, grusza, wiśnia, czereśnia) z dnia 29.03.2016 r. W załączeniu przedstawiamy również prognozę pogody na najbliższe 3 dni, która ułatwi podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu ochrony roślin.  

Czytaj więcej...


Dołącz do nas!


 
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Zgadzam się