Komunikat sadowniczy nr 16 z dnia 08.09.2017 r.

JABŁOŃ
1. Parch jabłoni

Zalecamy kontynuację zabiegów przeciw parchowi jabłoni przy użyciu środka 

Scab 80 WG (1,88 kg/ha) – karencja 21 dni

Kaptan, jako substancja aktywna z grupy ftalimidów, wpływa na blokowanie procesów oddychania sprawcy choroby, w związku z czym skutecznie niweluje jego aktywność. Sam mechanizm działania środków zawierających kaptan umożliwia jego wielokrotne użycie w trakcie sezonu wegetacyjnego. Wynika to przede wszystkim z niestandardowego działania ftalimidów, które wpisują tę substancję w tzw. niskie ryzyko tworzenia się ras odpornych.


2. Jabłoń. Nawożenie
Podstawowym zabiegiem w bieżącym okresie, bez podziału na odmiany, jest nawożenie dolistne wapniem. Szczególnie w przypadku sadów, w których na drzewach pozostało bardzo mało owoców. Istotne przyrosty mogą doprowadzić do dużego spadku stężenia wapnia w owocach, co przełoży się na wystąpienie chorób fizjologicznych spowodowanych niedoborem tego pierwiastka. Frusto rekomenduje zastosowanie Elvity Calcio Plus w dawce 2,5 kg/ha (dawkowanie co 14 dni).
 
Elvita Calcio Plus

Zabiegi należało i należy wykonywać częściej aniżeli w „normalnych” okresach wegetacji. Spowodowane jest to dużym udziałem owoców wyrośniętych, w których wraz z silnym wzrostem spada zawartość Ca w 100 g miąższu. Optymalna zawartość tego pierwiastka powinna wynosić co najmniej 5 mg Ca w 100 g miąższu.

Ponadto zawarta w nawozie Elvita Calcio Plus molekuła kompleksująca jony wapnia w postaci LSA (lignosulfonianu) gwarantuje lepsze wnikanie wapnia do komórek bezpośrednio po aplikacji produktu. Zawartość kompleksu LSA pozwala na lepsze wykorzystanie wapnia bezpośrednio po zabiegu, dzięki usprawnieniu jego przenikania do wnętrza owoców w zdecydowanie krótszym czasie. Produkt jest bezpieczny w stosowaniu – nie tworzy ryzyka ordzawienia owoców!
 
Gloster

Kolejnym bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie chorób fizjologicznych jest zachowanie odpowiedniego stosunku potasu do wapnia (K:Ca). Optymalnie powinien on wynosić 20:1 do 30:1. W przypadku wyższego współczynnika ponownie będzie występował problem z zaopatrzeniem rośliny w wapń. W związku z powyższym naprzemiennie z nawożeniem wapniowym sugerujemy zastosowanie nawozu Elvita 8-45-8 + mikro w dawkach 3–4 kg/ha.


3. Jabłoń. Choroby przechowalnicze
Największe zagrożenie występuje ze strony gorzkiej zgnilizny, mokrej zgnilizny, szarej pleśni, jak również parcha przechowalniczego. Oczywiście, zabezpieczenia przeciwko ww. chorobom należałoby wykonywać w oparciu o lustrację owoców wyjętych z przechowalni w ubiegłym sezonie.
Ligol

Gorzka zgnilizna: okres deszczowej pogody sprzyja infekcji owoców i „osiedlaniu” się zarodników konidialnych w przetchlinkach. Źródłem zarodników są zgorzele, które znajdują się na korze porażonych drzew. Do zabiegów możemy wybrać fungicydy: Bellis 38 WG w dawce 0,8 kg/ha (karencja 7 dni), Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 l/ha (karencja 14 dni), Zato 50 WG w dawce 0,2 kg/ha (karencja 14 dni).

Mokra zgnilizna: do infekcji najczęściej dochodzi w miejscu zranienia skórki w okresie przedzbiorczym, podczas zbioru lub sortowania owoców. W wyniku infekcji ran następuje rozwój wodnistych, miękkich plam gnilnych. Do zabiegów możemy zastosować fungicyd Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 l/ha (karencja 14 dni).

Parch przechowalniczy: przebieg sezonu powinien być sygnałem do wzmożonej czujności w przypadku możliwej infekcji parcha jabłoni. Zabiegi środkami opartymi na kaptanie skutecznie ograniczą presję parcha przechowalniczego. Do zabiegów, w zależności od okresu pozostałego do zbiorów, można wybrać Scab 80 WG w dawce 1,88 kg/ha (21 dni karencji) lub Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 l/ha (karencja 14 dni).

Szara pleśń: choroba powodowana przez Botrytis cinerea rozwija się dopiero podczas przechowywania owoców. Z kolei do infekcji może dochodzić w okresie kwitnienia, najczęściej przybiera ona formę ukrytą w resztkach kwiatowych. Objawem jest powstawanie charakterystycznych gniazd gnilnych. Choroba szczególnie objawia się na odmianach t.j. Gloster, Szampion, Ligol. Do zabiegów można zastosować fungicyd Luna Experience 400 SC w dawce 0,75 l/ha (karencja 14 dni).

UWAGA: podczas wykonywania zabiegów należy zwrócić uwagę na zachowanie strategii antyodpornościowej – szczególnie jeżeli chodzi o grupę SDHI, do której zaliczamy Bellis 38 WG, Luna Experience 400 SC oraz Fontelis 200 SC. 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 668 682 124

 

Dołącz do nas!


 
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Zgadzam się