Komunikat sadowniczy nr 12 z dnia 09.06.2017 r.

I. Uprawy ziarnkowe

1. Parch jabłoni
Wariant I.
W sadach, w których nie wystąpiło ryzyko zmycia środka użytego do ostatniego zabiegu bądź nie wystąpiły opady deszczu po ostatnim zabiegu należy kontynuować ochronę zapobiegawczą. W związku z powyższym sugerujemy wykonywanie zabiegów o charakterze zapobiegawczym w oparciu o środki o niskim ryzyku tworzenia ras odpornych. Kaptan, jako substancja aktywna z grupy ftalimidów, wpływa na blokowanie procesów oddychania sprawcy choroby, w związku z czym skutecznie niweluje jego aktywność. Sam mechanizm działania środków zawierających w składzie kaptan umożliwia jego wielokrotne użycie w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Scab 80 WG (1,88 kg/ha) + Elvita Ochrona (1 l/ha)

Wariant II. W sadach, w których po wykonaniu ostatniego zabiegu wystąpiły intensywne opady deszczu (wystąpiło ryzyko zmycia preparatu) należy wykonać zabieg o charakterze interwencyjnym. Ze względu na konieczność rotacji środków, sugerujemy wykonanie zabiegu przy użyciu:
Kaptan Plus 71,5 WP (2 kg/ha)

Wariant III. W przypadku odmian podatnych na nekrotyczną plamistość sugerujemy użycie do zabiegów fungicydów opartych na mankozebie. Produkty oparte na mankozebie zawierają w składzie dodatkowo 20% manganu oraz 2,5% cynku, co dodatkowo przyczynia się do ograniczania występowania nekrotycznej plamistości liści. Dotyczy to głównie odmiany Golden Delicious i jej sportów. Jednocześnie należy pamiętać, że nadużywanie środków zawierających mankozeb negatywnie wpływa na dobroczynka!


2. Jabłoń – szkodniki. Owocówka jabłkóweczka
Tak jak wspominaliśmy w ostatnim komunikacie, nadszedł okres intensywnej walki z owocówką jabłkóweczką (ze względu na bardzo duże zróżnicowanie nalotów szkodnika ochronę należy oprzeć na podstawie odłowionych motyli w pułapkach). Presja szkodnika jest bardzo zróżnicowana! Przypominamy, że próg zagrożenia dla szkodnika wynosi: 5 motyli odłowionych do pułapki w ciągu doby przez 4 kolejne dni. W lokalizacjach, w których mamy do czynienia z intensywnym lotem motyli, sugerujemy zastosowanie: Coragen 200 SC w dawce 0,175 l/ha – sugerujemy opóźnienie zabiegu, co pozwoli na wydłużenie działania preparatu! Rejestracje posiadają również: Steward 30 WG w dawce 0,17–0,2 kg/ha, Zeus 200 SL (0,2 l/ha), Runner 240 SC (0,4 l/ha), Calypso 480 SC (0,2 l/ha).


3. Jabłoń – szkodniki. Zwójkówki
Podobnie jak w przypadku owocówki jabłkóweczki, występowanie szkodnika jest bardzo zróżnicowane. Zasadniczą rolę odgrywa lustracja sadu. Preparatami zwalczającymi owocówkę jabłkóweczkę powinniśmy skutecznie ograniczyć populację zwójki siatkóweczki.

Eksperci Frusto oraz Elvita rekomendują zastosowanie technologii SadBox Zdrowie, gwarantującej skuteczne zabezpieczenie jabłoni przed parchem, mączniakiem, mszycami, zwójkówkami oraz owocówką jabłkóweczką!


7. Uprawy ziarnkowe. Nawożenie
Należy skupić się na dostarczeniu niezbędnych składników pokarmowych, które zapewnią zoptymalizowanie plonu. Pamiętajmy, że uzyskanie odpowiedniej jakości owoców zagwarantuje bardzo dobre warunki zbytu. SadBox Owoc to sposób na kompleksowe dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych po okresie kwitnienia!


II. Uprawy pestkowe

1. Czereśnia – szkodniki. Nasionnica trześniówka

W wielu lokalizacjach przekroczone zostały progi zagrożenia. Ze względu na obowiązujące rejestracje, od pierwszych zabiegów do momentu zbiorów z pewnością wykorzystana zostanie cała gama dostępnych preparatów: Desha 2,5 EC, Zeus 200 SL, Calypso 480 SC, Movento 100 SC. Pamiętajmy o zachowaniu okresów karencji!


2. Uprawy pestkowe. Nawożenie
Należy skupić się na dostarczeniu niezbędnych składników pokarmowych, które zapewnią zoptymalizowanie plonu. Należy pamietać, że uzyskanie odpowiedniej jakości owoców zagwarantuje bardzo dobre warunki zbytu. SadBox Owoc to sposób na kompleksowe dostarczenie niezbędnych składników pokarmowych po okresie kwitnienia!


Więcej informacji pod numerem telefonu: 668 805 007.

 

Dołącz do nas!


 
Informacja o plikach cookie na tej witrynie. Strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych. Dalsze korzystanie z tej strony bez zmiany preferencji dotyczących cookies oznacza, że zgadzasz się na ich używanie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Zgadzam się