1. FRUSTO
  2. »
  3. Warzywa
  4. »
  5. Żyzna gleba to lepsze lepsze warunki rozwoju roślin

OFERTA


 

Żyzna gleba to lepsze lepsze warunki rozwoju roślin

Od jakości gleby, jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych zależy jakość upraw i wysokość plonów. Jak poprawić te parametry?

Odpowiedni odczyn gleby
Jednym z czynników mających podstawowe znaczenie dla roślin jest pH gleby. To właśnie odpowiedni poziom pH decyduje o przyswajalności i dostępności składników pokarmowych. Przy kwaśnym odczynie większość makro- i mikroelementów staje się niedostępna dla roślin, a życie mikrobiologiczne zostaje znacznie zredukowane. W środowisku kwaśnym uaktywnia się też  toksyczny glin – zbyt duża jego ilość w korzeniach prowadzi do zahamowania ich wzrostu i rozwoju oraz powoduje zakłócenia w pobieraniu składników pokarmowych, zwłaszcza fosforu. Nadmierne nagromadzenie toksycznego glinu jest jedną z przyczyn wystąpienia choroby replantacyjnej (zjawisko „zmęczenia gleby”). Polega ona na zamieraniu młodych drzewek sadzonych w miejscu starych nasadzeń. Gatunkami wrażliwymi są: jabłonie, wiśnie, brzoskwinie, truskawki i maliny. Nie można również zapominać, że rośliny uprawne mają określone wymagania, jeśli chodzi o odczyn gleby – odchylenie od wymaganego poziomu pH spowoduje utrudnienia w prawidłowym rozwoju i plonowaniu danej rośliny.Do regulacji odczynu gleby warto zastosować  Elplon wapno granulowane z mikro. Aplikacja nawozu pozwala przede wszystkim na utrzymanie właściwego pH, poprawia pobranie składników pokarmowych, podnosi zawartość próchnicy i przywraca życie biologiczne gleby, następuje poprawa jej struktury. Nawóz przeznaczony jest do stosowania przedsiewnego lub pogłównego. Jego atutem jest zawartość mikroelementów oraz wyrównana granula, która umożliwia równomierny wysiew.

Próchnica
Próchnica wpływa pozytywnie na wiele parametrów gleby, między innymi na: strukturę gruzełkowatą, stosunki powietrzno-wodne, pojemność sorpcyjną,  właściwości cieplne, dostępność składników pokarmowych. Jej zawartość w glebie uzależniona jest od rodzaju i systemu uprawy, poziomu nawożenia mineralnego oraz organicznego (obornik, nawozy zielone).

W przypadku upraw wieloletnich, takich jak uprawy sadownicze i jagodowe, rosnące przez wiele lat na jednym stanowisku, przy stosowaniu herbicydów i braku nawożenia organicznego żyzność gleby znacznie się pogarsza. W efekcie obniża się plonowanie. 

Trochę inaczej rzecz ma się w uprawie warzyw. To z reguły rośliny jednoroczne, których cały cykl produkcyjny trwa jeden sezon i rotacja upraw jest łatwiejsza. Poza tym wniesienie nawozów organicznych jest dużo prostsze, ale nie we wszystkich uprawach możliwe – np. w przypadku warzyw korzeniowych stosowanie obornika niesie ryzyko wystąpienia szkodników glebowych uszkadzających korzenie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem są preparaty humusowe.

Rekomendujemy stosowanie preparatów Elvita Humus WP (sypki) oraz Elvita Humus L (płynny). Wysoko skoncentrowane związki humusowe w nich zawarte wykazują efekt strukturotwórczy i poprawiają właściwości gleby. Poprawa struktury gleby ułatwia wnikanie korzeni do głębszych warstw, stwarzając dogodne warunki do pobrania wody i składników mineralnych. Zastosowanie Elvity Humus poprawia dostępność i przyswajalność składników pokarmowych oraz rozwój systemu korzeniowego. Humus, z powodu swojej naturalnej ciemnej barwy, ułatwia nagrzewanie się gleby, co przyczynia się do poprawy warunków cieplnych. Elvita Humus polecana jest do stosowania doglebowo, dolistnego oraz przy zastosowaniu fertygacji.

Mikroorganizmy glebowe
Gleba to żywy twór, miejsce życia drobnoustrojów, miejsce, w którym następują ciągłe przemiany. W literaturze podaje się, że 15 centymetrowej warstwie ziemi na powierzchni jednego hektara znajduje się od 1,5 do 7,2 tony biomasy mikroorganizmów. Uczestniczą w rozkładzie i mineralizacji materii organicznej, przy czym następuje uwalnianie do otoczenia składników pokarmowych, dzięki czemu są one dostępne dla roślin. Mikroorganizmy wykazują działanie ochronne przeciwko patogenom roślinnym i glebowym. Oczywiście, ich obecność uzależniona jest od szeregu czynników, w tym od: poziomu nawożenia i rodzaju stosowanych nawozów, materii organicznej, warunków powietrzno-wodnych, wilgotności gleby, odczynu, metody uprawy itp.
Zastosowanie preparatów biologicznych zawierających mikroorganizmy glebowe wnosi same korzyści. Godnym polecenia jest bakteryjny użyźniacz glebowy Bacterbase, zawierający dwa szczepy bakterii: Bacillus velezensis i Bacillus amyloliquefaciens. Zastosowanie preparatu zwiększa skuteczność i specyficzność działania innych nawozów. Bacterbase:
- zwiększa dostępność składników pokarmowych m.in. fosforu, azotu, potasu, żelaza, manganu i innych mikroelementów oraz próchnicy (dzięki  temu stymuluje wzrost wegetatywny i plonowanie roślin następczych),
- detoksykuje glebę z metali ciężkich, pozostałości po pestycydach, neutralizuje odglebowe bakterie chorobotwórcze oraz chroni przed patogenami roślin i gleby, wzmacnia i zabezpiecza rośliny następcze, wpływając tym samym na zwiększenie plonu,  
- poprawia strukturę gleby oraz ukorzenienie roślin (dzięki zastosowaniu produktu gleba lepiej trzyma wodę, zwiększa się powierzchnia chłonna korzeni).

Żyzna gleba = lepsze warunki rozwoju roślin = wyższe plony

 

Wygraj z Frusto!
SCAB 80 WG
CROS 250 EC
Katalog sadowniczy
Katalog warzywny
Frusto broszura ViBox
Frusto broszura SadBox
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.