1. FRUSTO
  2. »
  3. Sady
  4. »
  5. Wsparcie procesu kwitnienia i zawiązywania owoców

OFERTA


 

Wsparcie procesu kwitnienia i zawiązywania owoców

Jak wesprzeć procesy kwitnienia i zawiązywania owoców, od których zależy wielkość i jakość plonu? W uprawach sadowniczych i jagodowych okres przed, w czasie i po kwitnieniu to 
jeden z ważniejszych momentów w trakcie wegetacji. Zachodzące w tym czasie procesy fizjologiczne decydują o wielkości i jakości owoców. 


Okres okołokwitnieniowy to czas intensywnych podziałów komórkowych, wpływających na uzyskanie prawidłowo wykształconych owoców. Podziały te są często ograniczane przez szereg czynników środowiskowych, dlatego ważne jest zapewnienie optymalnych warunków rozwojowych zawiązkom owoców już we wczesnych stadium. Wsparcie procesów podziału, które zachodzą w tym czasie, ma wpływ na uzyskanie owoców odpowiednich rozmiarów. Jest to tym bardziej ważne, że w efekcie młode zawiązki będą się charakteryzowały już na samym stracie szybszym tempem przyrostu i znacznie korzystniejszą wielkością (wynikającą z większej liczby komórek).
 


kwitnienie w sadach

Procesy zachodzące w czasie kwitnienia wiążą się także z wydatkowaniem przez rośliny bardzo dużej dawki energii. Ważne jest, aby tę energię dostarczyć poprzez podanie niezbędnych składników pokarmowych. Racjonalne i odpowiednie nawożenie w tym newralgicznym momencie wegetacji korzystnie wpłynie m.in. na intensywność podziałów komórkowych, gospodarkę energetyczną oraz zwiększenie tolerancji na mogące wystąpić w tym czasie warunki stresowe, np. okresy chłodu.

SadBox Kwitnienie to pakiet produktów stymulujących proces kwitnienia i zawiązywania owoców, stworzony przez markę Elvita przy współudziale Frusto. To unikalne połączenie kilku produktów opartych na synergii, wspierających i dostarczających niezbędnych składników pokarmowych w procesie kwitnienia oraz zawiązywania owoców. Dzięki różnym produktom, aplikacja SadBox Kwitnienie wspomaga gospodarkę energetyczną, wpływa na intensywność podziałów komórkowych oraz wspiera ich prawidłowy przebieg. Zastosowanie pakietu w fazie różowego (jabłoń) lub białego (pozostałe gatunki) pąka i po kwitnieniu odpowiada za prawidłowy wzrost i rozwój organów generatywnych, wzmacnia pyłek oraz stymuluje zapłodnienie kwiatów. Unikalny skład pakietu wspomaga proces zapylania, dodatkowo korzystnie wpływa na procesy fizjologiczne, dzięki czemu następuje zwiększona produkcja cukrów w roślinie. Skutkuje to obfitym nektarowaniem, atrakcyjność kwiatów wzrasta, co w efekcie skuteczniej wabi pszczoły i ułatwia zapylenie. SadBox Kwitnienie to idealne rozwiązanie stymulujące i wspierające kwitnienie oraz zawiązywanie owoców. Polecany do sadów i jagodników.
 
Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej o SadBox Start!

Wygraj z Frusto!
SCAB 80 WG
CROS 250 EC
Katalog sadowniczy
Katalog warzywny
Frusto broszura ViBox
Frusto broszura SadBox
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.