1. FRUSTO
  2. »
  3. Sady
  4. »
  5. Praktyczne wykorzystanie biostymulatorów w uprawie roślin jagodowych

OFERTA


 

Praktyczne wykorzystanie biostymulatorów w uprawie roślin jagodowych

Stosowanie biostymulatorów w uprawie roślin staje się nieodzownym elementem. Biostymulatory to preparaty, które w oddziałują na rośliny, wykazując wielokierunkowe działanie: wspomagają prawidłowy wzrost i rozwój, wpływają na wielkość plonu i jego jakość. Wykazują bardzo dobre efekty w działaniu antystresowym – podnoszą odporność roślin na działanie stresów abiotycznych (np. wahania temperatury i wilgotności, zasolenie, fitotoksyczność, błędy agrotechniczne) i biotycznych (choroby, szkodniki) oraz pomagają roślinom w szybszym powrocie do równowagi. Aplikacja w odpowiednim momencie sprawia, że roślina jest silniejsza i odporniejsza na działanie czynników stresowych oraz daje wsparcie w zachowaniu stabilnego wzrostu pomimo mniej korzystnych warunków uprawowych.


Ergostim XG – bezstresowa uprawa
W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Elvita wprowadziła produkt Ergostim XG. Ten niezwykle silny preparat działa biostymulująco na wzrost i rozwój roślin uprawnych w warunkach optymalnych, a w niekorzystnych warunkach aplikacja Ergostimu XG zapewnia roślinom niezbędne wsparcie. O niezwykłości preparatu mogą świadczyć liczne doświadczenia w kraju i za granicą. Ergostim XG testowany był w różnych uprawach zarówno ogrodniczych, jak i rolniczych, a uzyskane wyniki doświadczeń potwierdzają skuteczność preparatu.
Jedno z przeprowadzanych doświadczeń polegało na ocenie skuteczności Ergostimu XG w uprawie polowej truskawek w drugim i trzecim roku owocowania. W trakcie badań oceniano m.in. liczbę wytworzonych kwiatów oraz liczbę kwiatów uszkodzonych przez przymrozki wiosenne, a także masę, jędrność, zawartość ekstraktu (% ºBrix). W każdym z tych doświadczeń wskazano pozytywny wpływ preparatu Ergostim XG na badany parametr.


WYNIKI DOŚWIADCZEŃ, TRUSKAWKA ODMIANA POLKA


% uszkodzonych kwiatów
Ergostim XG ograniczył uszkodzenia kwiatów, spowodowane przez wiosenny przymrozek (aplikacja Ergostimu XG w dawce 150 ml/100 l wody na 7h przed spodziewanym przymrozkiem).
Ocena kwitnienia – liczba kwiatów (szt.)
Aplikacja Ergostimu XG przyczyniła się do zwiększenia liczby kwiatów.
Masa owoców truskawki (g)
Ergostim XG 50 ml/100 l wody. Aplikacja preparatu przyczyniła się do zwiększenia udziału owoców handlowych w trzecim zbiorze. Zastosowanie preparatu ograniczyło drobnienie owoców w ostatnim terminie zbioru (dane dotyczą plantacji dwuletniej).
Jędrność owoców bezpośrednio po zbiorze


Plantacja dwuletnia.

Jędrność owoców po krótkotrwałym przechowywaniu.


Zawartość ekstraktu w owocach bezpośrednio po zbiorze (% ºBrix).


Zawartość ekstraktu w owocach po krótkotrwałym przechowywania (%ºBrix)


Badania przeprowadziła pani dr hab. Zofia Zydlik, Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  

Wygraj z Frusto!
SCAB 80 WG
CROS 250 EC
Katalog sadowniczy
Katalog warzywny
Frusto broszura ViBox
Frusto broszura SadBox
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.