1. FRUSTO
  2. »
  3. Warzywa
  4. »
  5. Odpowiednie nawożenie decyduje o powodzeniu uprawy warzyw

OFERTA


 

Odpowiednie nawożenie decyduje o powodzeniu uprawy warzyw

Nawożenie wpływa na wielkość oraz jakość zbieranego plonu. Ważny jest tu wybór nawozów o określonej zawartości składników odżywczych oraz termin ich aplikacji. Rośliny w trakcie całego okresu wegetacyjnego powinny mieć nieprzerywalny dostęp do łatwo przyswajalnych form określonych pierwiastków, uznawanych jako niezbędne, aby mogły bezproblemowo przejść cały cykl rozwojowy.  
Z racji zmieniających się warunków przyrodniczo-środowiskowych, wpływających na mobilność składników pokarmowych w środowisku glebowym, powinno się regularnie przeprowadzać badania gleby, aby bilansować zawartość poszczególnych pierwiastków, co pozwoli możliwie maksymalne wykorzystać potencjał genetyczny poszczególnych gatunków roślin.

Prawidłowy odczyn gleby
Wybierając stanowisko oraz dobierając do niego technologię nawożenia należy zadbać o utrzymanie prawidłowego odczynu gleby. Jest to szczególnie ważna sprawa, gdyż w przypadku większości gruntów ornych na terenie Polski mamy do czynienia ze stanowiskami nadmiernie zakwaszonymi. Nieuregulowanie odczynu gleby prowadzi do ograniczonego pobierania niezbędnych składników pokarmowych. Dodatkowo w środowisku kwaśnym uwalniają się m.in. jony glinu, które działają toksycznie na rośliny uprawne. Zakłada się, że na skutek zbyt dużej kwasowości gleby co roku dochodzi do spadku plonu nawet o kilkadziesiąt procent.

Do przywrócenia stanowisku prawidłowego odczynu pH niezbędne jest przeprowadzenie zabiegu wapnowania. Najlepiej sprawdzają się tu nawozy wapniowe o bardzo dobrej reaktywności, > 90%, zawierające co najmniej 50% tlenku wapnia (CaO). Nawozem spełniającym te kryteria jest Elplon wapno granulowane + mikro, zawierający w swym składzie ważne mikroelementy. Trwała oraz wyrównana granula pozwala na równomierny wysiew bez ryzyka większego pylenia, w różnych terminach agrotechnicznych (można je stosować przedsiewnie oraz w trakcie trwania wegetacji).

Fundament plonu
Po uregulowaniu odczynu gleby kolejnym etapem jest wybór nawozów podstawowych, typu NPK, do stosowania przedsiewnego pod uprawy warzywne. Przy wyborze produktu trzeba zwrócić uwagę na obecność chlorku zawartego w nawozach dostępnych na rynku. Chlor jest roślinom potrzebny, ponieważ jest składnikiem pokarmowym definiowanym jako niezbędny, pozytywnie wpływającym na proces fotosyntezy oraz ograniczającym rozwój wielu chorób. Niestety, obecność tego pierwiastka w środowisku naturalnym jest tak duża, że staje się on wysoce szkodliwy dla roślin. W celu uniknięcia zbyt dużej koncentracji chloru w glebie, powodującej obniżenie plonu wraz z pogorszeniem jakości zbieranych płodów rolnych, zaleca się stosowanie nawozów wolnych od związków zawierających chlor. Sprawdzonym nawozem wieloskładnikowym, przeznaczonym dla upraw warzywnych, jest Elplon bezchlorkowy 12-12-15 +S+Zn, charakteryzujący się bardzo dobrą rozpuszczalnością oraz dobrym stosunkiem azotu do fosforu i potasu.

Dodatkowe odżywienie
W warunkach polowych mamy do czynienia z dużą mobilnością niektórych składników pokarmowych w glebie. Do pierwiastków ruchliwych zalicza się m.in. siarkę oraz potas, uznawane za makroelementy deficytowe w naszym kraju. Brak zbilansowanego nawożenia doprowadza do zachwiania elementów budujących strukturę plonu, przez co każdego roku obserwuje się spadki plonowania poszczególnych gatunków roślin – od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. W celu uzupełnienia zasobności stanowiska w siarkę oraz potas warto zastosować Elplon Eksperes, charakteryzujący się wysoką zawartością  siarki i potasu w postaci łatwo rozpuszczalnej w wodzie. 

Azot – najważniejszy składnik plonotwórczy
Azot powinien być dostępny w formach szybko działających. System korzeniowy warzyw, ze względu na swoją specyfikę, potrzebuje nawozu, który w krótkim czasie od zastosowania dostarczy tego pierwiastka, niezbędnego do dalszego rozwoju. Elplon Grand, obok azotu zawiera także niezbędny wapń, który podnosi wartość przechowalnicza zebranych warzyw.

Nawożenie warzyw nie kończy się tylko na stosowaniu nawozów przedsiewnych. Coraz większym powodzeniem cieszą się także nawozy dolistne, dostosowane do potrzeb poszczególnych gatunków roślin uprawnych. Stosowane w formie oprysku, są bardzo szybko absorbowane przez części nadziemne roślin. Jest to ważne w momencie, kiedy przyswajalność pierwiastków przez system korzeniowy jest ograniczona stresem wywołanym przez czynniki abiotyczne oraz biotyczne.

W systemie dokarmiania nalistnego doskonale się sprawdzają się nawozy pojedyncze oraz gotowe zestawy produktów z linii Radipak i ViBox od firmy Elvita, które kompleksowo dostarczają najważniejsze pierwiastki, konieczne, aby rośliny uprawne mogły bezproblemowo przejść cały cykl rozwojowy. 

Mikroorganizmy glebowe
Mikroorganizmy odpowiedzialne są m.in. za mineralizację materii organicznej, prawidłową strukturę gleby czy też rozkład substancji aktywnych. Liczebność organizmów glebowych w wielu przypadkach zostaje zachwiana na skutek intensyfikacji produkcji rolnej i związanej z tym zwiększającej się chemizacji. Warto więc stosować produkty takie jak Bacterbase, zawierające w składzie specjalnie wyselekcjonowane szczepy żywych mikroorganizmów, które w sposób naturalny zasiedlają glebę i się w niej namnażają. Bioróżnorodność mikrobiologiczna gleby sprawia, że rośliny uprawne mają do swojej dyspozycji m.in. większą ilość składników mineralnych.

Objawem niedoborów pierwiastków  uwidacznia się na roślinach w formie przebarwień. Wystąpienie tego zjawiska wskazuje na końcowy etap tzw. głodu pokarmowego, skutkującego spadkiem plonowania. Wiele pierwiastków podlega procesowi remobilizacji, tj. przeniesieniu z organów starszych do młodszych, ale zjawisko to nie jest w stanie zaspokoić potrzeb pokarmowych roślin. Dodatkowo, z racji zmieniających się warunków pogodowych, istnieje potrzeba stosowania nawozów, które są wstanie w maksymalnie krótkim czasie się rozpuścić, nawet przy ograniczonej ilości wody w środowisku glebowym.

Wygraj z Frusto!
SCAB 80 WG
CROS 250 EC
Katalog sadowniczy
Katalog warzywny
Frusto broszura ViBox
Frusto broszura SadBox
Dziękujemy! Twój formularz kontaktowy został wysłany.
Błąd! Twój formularz nie został wysłany, spróbuj ponownie.